Beroep logopedist

Op zoek naar informatie over een specifiek beroep? De 123test beroepengids is een lijst van de meest voorkomende en actuele beroepen in Nederland. Je vindt op deze pagina alles over het beroep logopedist. Voor de volledige lijst kijk je op Beroepengids.

 • Logopedist
Een logopedist beoordeelt en behandelt mensen met spraak-, taal-, en stemproblemen. Kan alternatieve communicatietechnieken selecteren en het gebruik ervan aanleren.

Taken

 • Analyseert en stelt de diagnose vast van de aard en mate van spraak-, taal-, vloeiendheid-, stem- en slikgebreken, door testresultaten, medische informatie en achtergrondinformatie te evalueren.
 • Stelt een behandelplan op voor de cliënt.
 • Leert cliënten hoe te communiceren, bijv. door hen te leren hoe ze geluiden kunnen maken en hoe ze hun stem, mondelinge en schriftelijke vaardigheden kunnen verbeteren.
 • Leert cliënten hoe ze hun ademhaling en hun tong-, kaak- en/of gezichtspieren kunnen versterken of hoe ze compenserende strategieën kunnen gebruiken.
 • Adviseert familieleden van cliënten over hoe om te gaan met communicatiestoornissen (bijv. door communicatietechnieken, het herkennen en veranderen van gedrag, etc.).
 • Houdt toezicht op de voortgang van de cliënten en past zonodig de behandeling daarop aan.
 • Houdt verslagen bij van de beginevaluatie, de voortgang en het ontslaan van cliënten.
 • Overlegt met andere professionals, bijv. onderwijs-, medisch-, tandheelkundig- en andere gezondheidsprofessionals.
 • Voert onderzoek uit op het gebied van spraak- en taalproblemen.
 • Ontwerpt en ontwikkelt technieken of instrumenten voor het diagnosticeren en behandelen van spraakproblemen.

Past het beroep logopedist bij jou?

Wil je weten of het beroep logopedist bij je past? Doe dan de professionele beroepskeuzetest die ook wordt gebruikt door loopbaanadviseurs. In de rapportage van de professionele beroepskeuzetest kun je zien of je over de juiste persoonlijkheidskenmerken beschikt voor het beroep logopedist. Ook kun je zien welke andere beroepen bij je persoonlijkheid passen. Voor deze professionele beroepskeuzetest wordt wel een vergoeding gevraagd.

Terug naar de beroepenlijst.