Beroep logopedist

 • Shutterstock.com
  logopedist

Spraak- en taaltherapeuten richten zich op de etiologie, beoordeling, diagnose, behandeling en preventie van communicatie- en slikstoornissen bij mensen van alle leeftijden om hen te helpen het vermogen om zowel verbaal als non-verbaal te communiceren te behouden, te bevorderen, te verbeteren, te initiëren of te herstellen. Ze richten zich op de ontwikkeling van taal-, spraak-, stem- en gehoorfuncties, en stoornissen en beperkingen op craniaal, gezichts- en orale gebied.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Taken logopedist

 • Analyseert en stelt de diagnose vast van de aard en mate van spraak-, taal-, vloeiendheid-, stem- en slikgebreken, door testresultaten, medische informatie en achtergrondinformatie te evalueren.
 • Stelt een behandelplan op voor de cliënt.
 • Leert cliënten hoe te communiceren, bijv. door hen te leren hoe ze geluiden kunnen maken en hoe ze hun stem, mondelinge en schriftelijke vaardigheden kunnen verbeteren.
 • Leert cliënten hoe ze hun ademhaling en hun tong-, kaak- en/of gezichtspieren kunnen versterken of hoe ze compenserende strategieën kunnen gebruiken.
 • Adviseert familieleden van cliënten over hoe om te gaan met communicatiestoornissen (bijv. door communicatietechnieken, het herkennen en veranderen van gedrag, etc.).
 • Houdt toezicht op de voortgang van de cliënten en past zonodig de behandeling daarop aan.
 • Houdt verslagen bij van de beginevaluatie, de voortgang en het ontslaan van cliënten.
 • Overlegt met andere professionals, bijv. onderwijs-, medisch-, tandheelkundig- en andere gezondheidsprofessionals.
 • Voert onderzoek uit op het gebied van spraak- en taalproblemen.
 • Ontwerpt en ontwikkelt technieken of instrumenten voor het diagnosticeren en behandelen van spraakproblemen.

Gerelateerde beroepen therapeut

 • Ademhalingstherapeut
 • Afslank consulent
 • Bewegingstherapeut
 • Bezigheidstherapeut
 • Chiropodist
 • Creatief therapeut
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Fysiotherapie-assistent
 • Massagetherapeut
 • Masseur (met opleiding)
 • Psycholoog
 • Psychomotorisch therapeut
 • Therapeut, anders

Kennis

 • Oto-rino-laryngologische aandoeningen
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Liplezen
 • Neuropsychologie
 • Gedragsneurologie
 • Menselijke fysiologie
 • Gezichtsgymnastiek
 • Menselijke anatomie
 • Spraaktechnieken
 • Bewegingstechnieken
 • Logopedie
 • EHBO
 • Psychologie
 • Foniatrie
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Fonetiek
 • Medische informatica
 • Neurologie
 • Pathologie
 • Audiometrie
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Gehoorverlies
 • Psychiatrie
 • Audiologie
 • Onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften
 • Gebarentaal
 • Linguïstiek
 • Kindergeneeskunde
 • Medische terminologie

Vaardigheden

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Gebruikers van gezondheidszorg aanmoedigen zichzelf op te volgen
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Psychologische invloed van spraakstoornissen beoordelen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Geduld uitoefenen
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Therapiesessies uitvoeren
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Onderzoek uitvoeren over onderwerpen in verband met spraak
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Goede gewoonten promoten om communicatiestoornissen te vermijden
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Spraakstoornissen behandelen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Communicatiemethoden aanleren
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Spraakstoornissen vaststellen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Advies geven over communicatiestoornissen
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren
 • Patiënten advies geven over het verbeteren van de spraak
 • Terugvalpreventie organiseren
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Integratie bevorderen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Slikproblemen behandelen
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten
 • Actief luisteren

Optionele kennis en vaardigheden

autisme leiding geven aan een spraak- en taalteam zorgen voor gepaste administratie van afspraken visuele spraakinformatie psychoakoestiek gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek bobath-therapie vreemde talen gebruiken bij zorg pedagogie klinische audit uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep logopedist behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag