Beroep logopedist

 • Shutterstock.com
  logopedist

Een logopedist beoordeelt en behandelt mensen met spraak-, taal-, en stemproblemen. Kan alternatieve communicatietechnieken selecteren en het gebruik ervan aanleren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Sociaal

Taken logopedist

 • Analyseert en stelt de diagnose vast van de aard en mate van spraak-, taal-, vloeiendheid-, stem- en slikgebreken, door testresultaten, medische informatie en achtergrondinformatie te evalueren.
 • Stelt een behandelplan op voor de cliënt.
 • Leert cliënten hoe te communiceren, bijv. door hen te leren hoe ze geluiden kunnen maken en hoe ze hun stem, mondelinge en schriftelijke vaardigheden kunnen verbeteren.
 • Leert cliënten hoe ze hun ademhaling en hun tong-, kaak- en/of gezichtspieren kunnen versterken of hoe ze compenserende strategieën kunnen gebruiken.
 • Adviseert familieleden van cliënten over hoe om te gaan met communicatiestoornissen (bijv. door communicatietechnieken, het herkennen en veranderen van gedrag, etc.).
 • Houdt toezicht op de voortgang van de cliënten en past zonodig de behandeling daarop aan.
 • Houdt verslagen bij van de beginevaluatie, de voortgang en het ontslaan van cliënten.
 • Overlegt met andere professionals, bijv. onderwijs-, medisch-, tandheelkundig- en andere gezondheidsprofessionals.
 • Voert onderzoek uit op het gebied van spraak- en taalproblemen.
 • Ontwerpt en ontwikkelt technieken of instrumenten voor het diagnosticeren en behandelen van spraakproblemen.

Gerelateerde beroepen therapeut

 • Ademhalingstherapeut
 • Bewegingstherapeut
 • Bezigheidstherapeut
 • Chiropodist
 • Creatief therapeut
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Fysiotherapie-assistent
 • Massagetherapeut
 • Masseur (met opleiding)
 • Psychomotorisch therapeut
 • Therapeut, anders

Kennis

 • Menselijke fysiologie
 • Oto-rino-laryngologische aandoeningen
 • Menselijke anatomie
 • Spraaktechnieken
 • Neuropsychologie
 • Gedragsneurologie
 • Psychiatrie
 • Neurologie
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Medische terminologie
 • Psychologie
 • Bewegingstechnieken
 • Onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften
 • Linguïstiek
 • Gehoorverlies
 • Logopedie
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Fonetiek
 • Kindergeneeskunde
 • EHBO
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Foniatrie
 • Gebarentaal
 • Audiologie
 • Medische informatica
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Liplezen
 • Audiometrie
 • Gezichtsgymnastiek
 • Pathologie

Vaardigheden

 • Klinische richtlijnen volgen
 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten
 • Psychologische invloed van spraakstoornissen beoordelen
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Therapiesessies uitvoeren
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Slikproblemen behandelen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Integratie bevorderen
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Spraakstoornissen vaststellen
 • Actief luisteren
 • Terugvalpreventie organiseren
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Spraakstoornissen behandelen
 • Patiënten advies geven over het verbeteren van de spraak
 • Onderzoek uitvoeren over onderwerpen in verband met spraak
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Goede gewoonten promoten om communicatiestoornissen te vermijden
 • Geduld uitoefenen
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Advies geven over communicatiestoornissen
 • Gebruikers van gezondheidszorg aanmoedigen zichzelf op te volgen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Communicatiemethoden aanleren
 • Theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie
 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren

Optionele kennis en vaardigheden

bobath-therapie psychoakoestiek visuele spraakinformatie klinische audit uitvoeren gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek zorgen voor gepaste administratie van afspraken vreemde talen gebruiken bij zorg pedagogie leiding geven aan een spraak- en taalteam autisme

Functietitels

 • Logopedist m/v
 • Logopedist
 • Logopedist, team kind & jeugd, minimaal 12 uur
 • Waarnemend logopedist
 • Leerkracht (auris prof. van gilseschool)
 • Ergotherapeut
 • Gedragskundige vacature gedragskundige zonhove
 • Jeugdarts