Beroep logopedist

 • Shutterstock.com
  logopedist

Spraak- en taaltherapeuten richten zich op de etiologie, beoordeling, diagnose, behandeling en preventie van communicatie- en slikstoornissen bij mensen van alle leeftijden om hen te helpen het vermogen om zowel verbaal als non-verbaal te communiceren te behouden, te bevorderen, te verbeteren, te initiëren of te herstellen. Ze richten zich op de ontwikkeling van taal-, spraak-, stem- en gehoorfuncties, en stoornissen en beperkingen op craniaal, gezichts- en orale gebied.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Taken logopedist

 • Analyseert en stelt de diagnose vast van de aard en mate van spraak-, taal-, vloeiendheid-, stem- en slikgebreken, door testresultaten, medische informatie en achtergrondinformatie te evalueren.
 • Stelt een behandelplan op voor de cliënt.
 • Leert cliënten hoe te communiceren, bijv. door hen te leren hoe ze geluiden kunnen maken en hoe ze hun stem, mondelinge en schriftelijke vaardigheden kunnen verbeteren.
 • Leert cliënten hoe ze hun ademhaling en hun tong-, kaak- en/of gezichtspieren kunnen versterken of hoe ze compenserende strategieën kunnen gebruiken.
 • Adviseert familieleden van cliënten over hoe om te gaan met communicatiestoornissen (bijv. door communicatietechnieken, het herkennen en veranderen van gedrag, etc.).
 • Houdt toezicht op de voortgang van de cliënten en past zonodig de behandeling daarop aan.
 • Houdt verslagen bij van de beginevaluatie, de voortgang en het ontslaan van cliënten.
 • Overlegt met andere professionals, bijv. onderwijs-, medisch-, tandheelkundig- en andere gezondheidsprofessionals.
 • Voert onderzoek uit op het gebied van spraak- en taalproblemen.
 • Ontwerpt en ontwikkelt technieken of instrumenten voor het diagnosticeren en behandelen van spraakproblemen.

Gerelateerde beroepen therapeut

 • Ademhalingstherapeut
 • Afslank consulent
 • Bewegingstherapeut
 • Bezigheidstherapeut
 • Chiropodist
 • Creatief therapeut
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Fysiotherapie-assistent
 • Massagetherapeut
 • Masseur (met opleiding)
 • Psycholoog
 • Psychomotorisch therapeut
 • Therapeut, anders

Kennis

 • Oto-rino-laryngologische aandoeningen
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Liplezen
 • Neuropsychologie
 • Gedragsneurologie
 • Menselijke fysiologie
 • Gezichtsgymnastiek
 • Menselijke anatomie
 • Spraaktechnieken
 • Bewegingstechnieken
 • Logopedie
 • EHBO
 • Psychologie
 • Foniatrie
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Fonetiek
 • Medische informatica
 • Neurologie
 • Pathologie
 • Audiometrie
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Gehoorverlies
 • Psychiatrie
 • Audiologie
 • Onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften
 • Gebarentaal
 • Linguïstiek
 • Kindergeneeskunde
 • Medische terminologie

Vaardigheden

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Gebruikers van gezondheidszorg aanmoedigen zichzelf op te volgen
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Psychologische invloed van spraakstoornissen beoordelen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Geduld uitoefenen
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Therapiesessies uitvoeren
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Onderzoek uitvoeren over onderwerpen in verband met spraak
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Goede gewoonten promoten om communicatiestoornissen te vermijden
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Spraakstoornissen behandelen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Communicatiemethoden aanleren
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Spraakstoornissen vaststellen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Advies geven over communicatiestoornissen
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren
 • Patiënten advies geven over het verbeteren van de spraak
 • Terugvalpreventie organiseren
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Integratie bevorderen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Slikproblemen behandelen
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten
 • Actief luisteren

Optionele kennis en vaardigheden

autisme leiding geven aan een spraak- en taalteam zorgen voor gepaste administratie van afspraken visuele spraakinformatie psychoakoestiek gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek bobath-therapie vreemde talen gebruiken bij zorg pedagogie klinische audit uitvoeren