Beroep logistiek coördinator goederenvervoer per spoor

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Health and safety measures in transportation
 • Multimodal transport logistics
 • Markets for modes of transport

Vaardigheden

 • Analyse transportation costs
 • Negotiate logistics services
 • Track shipping sites
 • Prepare shipments in time
 • Keep track of shipment payments
 • Operate railway communication systems
 • Work in a logistics team
 • Ensure compliance with shipment regulations
 • Prepare freight shipment reports
 • Enforce railway safety regulations
 • Resolve shipment issues
 • Use different communication channels
 • Comply with railway safety standards
 • Track shipments
 • Apply transportation management concepts
 • Handle shipment documentation
 • Handle shipment risks

Optionele kennis en vaardigheden

fysieke eigenschappen van spoorwegen zakenrelaties aangaan financiële verslagen bijhouden financiële zakelijke terminologie begrijpen statistiek

Loopbaanperspectief

Het beroep logistiek coördinator goederenvervoer per spoor behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag