Beroep logistiek analist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Logistiek analist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

 • Groene logistiek

  Op de hoogte zijn van groene logistiek, waar aanzienlijke inspanningen worden geleverd om de ecologische impact van logistieke activiteiten tot een minimum te beperken.

 • Theory of constraints

  Beschikken over kennis van de theorie van de beperkingen en streven naar maximale efficiëntie van installaties, om de opbrengst van de toeleveringsketen en de winst van de onderneming te vergroten.

Vaardigheden

 • Systeemanalyses uitvoeren

  Systeemanalyses uitvoeren en berekenen in hoeverre veranderingen van invloed kunnen zijn op de resultaten.

 • Strategieën voor toeleveringsketens analyseren

  De planningsdetails van de productie van een organisatie, de verwachte output eenheden, de kwaliteit, de hoeveelheid, de kosten, de beschikbare tijd en de arbeidsvereisten onderzoeken. Suggesties doen om de producten, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kosten te verlagen.

 • Logistieke gegevensanalysemethoden gebruiken

  De toeleveringsketen- en de vervoersgegevens lezen en interpreteren. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de bevindingen analyseren aan de hand van methoden als datamining, datamodellering en kosten-batenanalyse.

 • Productieworkflow verbeteren

  De productieworkflow verbeteren door het analyseren en ontwikkelen van logistieke plannen die van invloed zijn op de productie en de distributie.

 • Databanken over vrachttarieven beheren

  Databases voor vrachttarieven ontwikkelen en onderhouden voor gebruik door afdelingen van de toeleveringsketen om de meest kostenefficiënte wijze van vervoer te bepalen en vast te stellen.

 • Logistieke prijssystemen beheren

  Logistieke prijssystemen beheren; ervoor zorgen dat de prijzen een goede afspiegeling zijn van de kosten.

 • Verbeteringen aan de toeleveringsketen met betrekking tot winsttoename begrijpen

  Interpreteren hoe de verbeteringen van de toeleveringsketen van invloed zullen zijn op de winsten van de onderneming. De verbetering van deze processen intensiveren, waardoor de toeleveringsketen op de meest doeltreffende wijze wordt gestroomlijnd en de meeste winst wordt gegenereerd.

 • Ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen

  De ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen door basisgegevens te produceren zoals bepaald door het proces van de exploitatiebegroting.

 • Netwerken van transportbedrijven analyseren

  Verschillende transportnetwerken analyseren om de meest efficiënte configuratie van transportmodi te organiseren. De netwerken analyseren die erop gericht zijn de laagste kosten en een maximale efficiëntie te bereiken.

 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen

  Uitwerken en implementeren van plannen om de efficiëntie te verhogen en afval te verminderen tijdens logistieke operaties.

 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen

  Voorstellen ontwikkelen en passende besluiten nemen, rekening houdend met economische criteria.

 • Specifieke software voor gegevensanalyse gebruiken

  Gebruiken van specifieke software voor gegevensanalyse, waaronder statistieken, spreadsheets en databases. Mogelijkheden verkennen om rapporten op te stellen voor managers, leidinggevenden of klanten.

 • Contacten onderhouden met logistieke beheerteams

  Communiceren met het logistiek management om het serviceniveau te optimaliseren; de supply chain optimaliseren met een minimum aan uitgaven.

 • Knelpunten opsporen

  Knelpunten in de toeleveringsketen in kaart brengen.

 • Logistieke databanken beheren

  De databanken toegankelijk houden voor de gebruikers in de subsector logistiek en opslag.

 • Distributiebeheersprocedures controleren

  Ontwikkelen en controleren van distributieprocedures om de uitgaven te minimaliseren en de klanttevredenheid te maximaliseren.

 • Op een economisch efficiënte manier werken

  Zo efficiënt mogelijk werkprocessen uitvoeren, waarbij het afval van materialen, tijd en energie zoveel mogelijk wordt vermeden.

 • Ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren

  De trends en evoluties in supply chain-activiteiten analyseren en voorstellen met betrekking tot technologie, efficiëntiesystemen, soorten verzonden producten en logistieke vereisten voor verzendingen, om voorop te blijven lopen in supply chain-methoden.

Optionele kennis en vaardigheden

online analytische verwerking analytisch denken evolutie van economische voorspellingen verschillende communicatiekanalen gebruiken gegevensanalyses uitvoeren analytische wiskundige berekeningen uitvoeren beschikken over computervaardigheden ict-problemen oplossen zelfvertrouwen tonen zelforganisatie plannen analytische inzichten communiceren risicofactoren inschatten

Loopbaanperspectief

Het beroep logistiek analist behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB