Beroep logistiek analist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend

Kennis

 • Beheer van de leveringsketen
 • Groene logistiek
 • Theory of constraints

Vaardigheden

 • Systeemanalyses uitvoeren
 • Strategieën voor toeleveringsketens analyseren
 • Logistieke gegevensanalysemethoden gebruiken
 • Productieworkflow verbeteren
 • Databanken over vrachttarieven beheren
 • Logistieke prijssystemen beheren
 • Verbeteringen aan de toeleveringsketen met betrekking tot winsttoename begrijpen
 • Ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen
 • Netwerken van transportbedrijven analyseren
 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen
 • Specifieke software voor gegevensanalyse gebruiken
 • Contacten onderhouden met logistieke beheerteams
 • Knelpunten opsporen
 • Logistieke databanken beheren
 • Distributiebeheersprocedures controleren
 • Op een economisch efficiënte manier werken
 • Ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

online analytische verwerking analytisch denken evolutie van economische voorspellingen verschillende communicatiekanalen gebruiken gegevensanalyses uitvoeren analytische wiskundige berekeningen uitvoeren beschikken over computervaardigheden ict-problemen oplossen zelfvertrouwen tonen zelforganisatie plannen analytische inzichten communiceren risicofactoren inschatten

Loopbaanperspectief

Het beroep logistiek analist behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog