Beroep locatiemanager

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Locatiemanager: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Logistieke behoeftes analyseren

  Analyseren van de logistieke behoeften van alle verschillende diensten op organisatorisch niveau.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Werken met het preproductieteam

  Met het pre-productieteam overleggen over verwachtingen, vereisten, budget, enz.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Over prijzen onderhandelen

  Een overeenkomst over de prijs van de aangeboden producten of diensten regelen.

 • Overleggen met de regisseur van een productie

  Met de regisseur, de producer en de klanten overleg plegen tijdens het productie- en het post-productieproces.

 • Zorgen voor vergunningen

  Zorgen voor vergunningen voor het opnemen van een film op locatie. Overleg plegen met eigenaars en lokale autoriteiten.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Voorraad verbruiksgoederen beheren

  De goederenvoorraad beheren en opvolgen om ervoor te zorgen dat de eisen en termijnen voor de productie te allen tijde kunnen worden nageleefd.

 • Toezicht houden op het onderhoud van het terrein

  Toezicht houden op de reiniging en het onderhoud van een specifieke locatie om ervoor te zorgen dat het geschikt is voor het beoogde doel.

 • Zoeken naar een geschikte locatie

  Zoeken naar locaties die geschikt zijn voor film- of fotoshoots.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

 • Logistiek van locaties beheren

  Ervoor zorgen dat cast, crew en apparatuur de locatie op tijd en op een georganiseerde manier bereiken. Catering, stroombronnen, parkeergelegen, enz. voorzien.

 • Routebeschrijvingen voorbereiden

  De verschillende routes naar de filmlocaties verkennen. Aantekeningen maken. Gedetailleerde aanwijzingen opstellen voor cast en crew. Bewegwijzering maken.

Optionele kennis en vaardigheden

werken met de belichtingsploeg gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen werken met de cinematograaf werken met de cameraploeg fotografie fotografische storyboards maken opnameschema's voor films opmaken persoonlijke regiestijlen verlichtingstechniek cinematografie filmproductieproces

Loopbaanperspectief

Het beroep locatiemanager behoort tot de beroepsgroep Fotografen en interieurontwerpers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243400  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20245100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB