Beroep lijkschouwer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Lijkschouwer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

Vaardigheden

 • Hygiëne van de werkruimte onderhouden

  Het werkterrein en de uitrusting schoon en ordelijk houden.

 • Forensisch onderzoek uitvoeren

  Verrichten van forensische onderzoeken ter plaatse of in een laboratorium op verzamelde gegevens, in overeenstemming met forensische procedures, en het analyseren van de gegevens met behulp van forensische methoden.

 • Getuigen tijdens een hoorzitting

  Getuigen horen van rechtszittingen over uiteenlopende sociale kwesties en andere evenementen.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Doodsoorzaak vaststellen

  De doodsoorzaak van een recent overleden persoon bepalen om te beoordelen of het overlijden het gevolg is van natuurlijke of abnormale oorzaken, en om overheidsdienaren te helpen bij onderzoeken in verband met de persoon of de omstandigheden van zijn/haar overlijden.

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

 • Een autopsie uitvoeren

  Het lichaam van de overledene openmaken en de organen voor onderzoek verwijderen en de bevindingen interpreteren in het kader van de klinische geschiedenis.

 • Bewijsmateriaal documenteren

  Alle bewijsmateriaal dat op de plaats van het misdrijf, tijdens een onderzoek of tijdens een hoorzitting is gevonden, op een wijze documenteren die in overeenstemming is met de voorschriften, om ervoor te zorgen dat geen bewijsmateriaal uit de zaak wordt verwijderd en dat de gegevens worden bijgehouden.

Optionele kennis en vaardigheden

juridisch bewijs analyseren plaats delict onderzoeken gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren analytisch denken behoud van plaats delict wetenschappelijke methoden toepassen gerechtelijke procedures diagnostische methoden in medisch laboratorium op de hoogte blijven van diagnostische vernieuwingen onderzoeksmethoden advies geven over rechterlijke uitspraken pathologie helpen bij politieonderzoek toxicologische onderzoeken uitvoeren werkgerelateerde verslagen schrijven empirisch onderbouwde aanpak in de algemene praktijk klinische richtlijnen volgen operationele communicatie onderhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep lijkschouwer behoort tot de beroepsgroep Juristen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB