Beroep Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever

Een lid van de eerste of tweede kamer is lid van een belangrijk bestuursorgaan. Een lid van de eerste of tweede kamer woont vergaderingen bij van de nationale regering. Hij/zij probeert het beleid van nationale regeringen te sturen en/of te ontwikkelen, doet (parlementair) onderzoek naar zaken met een publiek belang en vertegenwoordigen van hun achterban, bijwonen van publieke bijeenkomsten om de publieke opinie te begrijpen en conflicten proberen op te lossen. Een lid van de eerste of tweede kamer kan, indien hij/zij een regeringslid is leiding geven aan hoofdambtenaren en directies van ministeries. Een lid van de eerste of tweede kamer houdt zich daarnaast bezig met het opstellen, aanpassen of herroepen van openbare richtlijnen en regels. Hij/zij mag ook vragen stellen aan het kabinet en moties indienen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken lid tweede of eerste kamer, wetgever

 • Bijwonen van vergaderingen van de nationale regering; vragen stellen aan het kabinet.
 • Proberen beleid bij te sturen, in sommige gevallen zelf het beleid ontwikkelen.
 • Laten uitvoeren van (parlementair) onderzoek naar zaken met een publiek belang.
 • Behartigen van belangen van de achterban.
 • Bijwonen van publieke bijeenkomsten o.a. om de publieke opinie te begrijpen.
 • Opstellen, aanpassen of herroepen van openbare regels en richtlijnen.
 • Indienen van moties.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog

Loopbaanperspectief

Het beroep Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever behoort tot de beroepsgroep Overheidsbestuurders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246100  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249200  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB