Beroep Lid operationele luchtstrijdkrachten

Een lid van de operationele luchtstrijdkrachten biedt bescherming aan het territorium maar ook andere belangen van hun land, waarbij ze gebruik maken van luchtvoertuigen. Hij bestuurt en onderhoudt het luchtvoertuig. Daarnaast maakt hij gebruik van communicatie- en signaleringsappartuur. Hij bewaakt militaire of andere gebouwen. Hij traint en oefent met verschillende militaire uitrustingen en tactieken. Een lid van de operationele luchtstrijdkrachten vliegt met het luchtvoertuig om troepen, wapens en voorraden te vervoeren. Daarnaast kan hij uit zijn luchtvoertuig parachuteren wanneer hij troepen vervoert. Ook voert hij patrouilles uit in gebieden waar mogelijk militaire activiteiten zijn, of gaat hij op scoutingsmissies om te kijken waar de vijand zich bevindt. Tenslotte rapporteert hij aan zijn leidinggevende over zijn uitgevoerde missies en over situaties waarin de militaire code is gebroken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Taken lid operationele luchtstrijdkrachten

  • Bieden van bescherming aan alle belangen van het land waar ze in dienst zijn.
  • Besturen en onderhouden van wapens, elektronische systemen en sensoren in het luchtvoertuig.
  • Gebruik maken van communicatie- en signaleringsapparatuur.
  • Bewaken van militaire of andere gebouwen.
  • Trainen en oefenen met verschillende militaire uitrustingen en tactieken.
  • Vervoeren van troepen, wapens en voorraden.
  • Parachuteren uit zijn luchtvoertuig terwijl hij wapens en bevoorrading draagt.
  • Uitvoeren van patrouilles in gebieden waar mogelijk militaire activiteiten plaatsvinden.
  • Uitvoeren van scoutingsmissies om de vijand te lokaliseren.
  • Rapporteren aan leidinggevende over resultaten van zijn missies en situaties waarin de militaire code is gebroken.

Gerelateerde beroepen strijdkrachten

Loopbaanperspectief

Het beroep Lid operationele luchtstrijdkrachten behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld