Beroep Lid gemeenteraad, provinciale staten

Een lid van de gemeenteraad vervult een controlerende, kaderstellende en volkvertegenwoordigende rol. Een gemeenteraadslid controleert of het college van B&W zijn belofte nakomt en mag opdrachten geven aan het college bijv. voor een onderzoek. Daarnaast geeft hij/zij ook aan welke richting het beleid op zou moeten gaan en hoe de gemeente zou moeten handelen. Een gemeenteraadslid is gekozen door het volk en behartigt ook de belangen van de achterban. Hij/zij beslist over zaken die door het college van B&W worden voorgelegd, maar kan ook zelf een initiatief opzetten. Een gemeenteraadslid kan aangeven bij het college van B&W als er in de gemeente iets mis gaat. Financiële kwesties dienen ook goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Taken lid gemeenteraad, provinciale staten

 • Controleren of het college van B&W de gemeente goed bestuurt.
 • Beslissingen nemen over zaken die worden voorgelegd door het college van B&W; of zelf initiatief nemen.
 • Kaders stellen voor het beleid en de gang van zaken in de gemeente.
 • Behartigen van belangen van de achterban.
 • Goedkeuren (of afkeuren) van financiële besluiten van het college van B&W.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Burgemeester, wethouder
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur publieke organisatie

Loopbaanperspectief

Het beroep Lid gemeenteraad, provinciale staten behoort tot de beroepsgroep Overheidsbestuurders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246100  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249200  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag