Beroep lichtontwerper

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Lichtontwerper: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Scenografie analyseren

  De selectie en verdeling van materiële elementen op het podium analyseren.

 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een voorstellingenreeks

  Controleren en waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van het ontwerp tijdens een reeks voorstellingen.

 • Belichtingsplan opstellen

  Technische tekeningen en documentatie maken binnen de verlichtingsafdeling.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Ontwikkelingen in technologie die gebruikt wordt in het ontwerp opvolgen

  Recente ontwikkelingen op het gebied van technologie en materialen die in de sector van de podiumkunsten en events worden gebruikt in kaart te brengen en onderzoeken, teneinde een actuele technische achtergrond voor het persoonlijke ontwerp van het werk te creëren.

 • Artistiek concept analyseren gebaseerd op acties op het podium

  Analyseren van het artistieke concept, de vorm en de structuur van een live-prestatie op basis van waarnemingen tijdens repetities of improvisatie. Een gestructureerde basis creëren voor het ontwerpproces van een specifieke productie.

 • Communiceren tijdens de voorstelling

  Efficiënte communicatie tijdens live-uitvoeringen, anticiperen op een eventuele storing.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Ontwerpconcepten ontwikkelen

  Informatie zoeken om nieuwe ideeën en concepten voor het ontwerp van een specifieke productie te ontwikkelen. Scripts lezen en regisseurs en andere productiemedewerkers raadplegen om ontwerpconcepten te ontwikkelen en producties te plannen.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Personeel coachen om een voorstelling te leiden

  Instructies geven aan alle teamleden over de wijze waarop zij de voorstelling moeten uitvoeren.

 • Verbeteringen voorstellen voor artistieke producties

  Beoordelen van eerdere artistieke activiteiten met het oog op het verbeteren van toekomstige projecten.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Sociologische tendensen observeren

  Sociologische trends en bewegingen in de samenleving identificeren en onderzoeken.

 • Bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden

  Een bestaand ontwerp aanpassen aan gewijzigde omstandigheden en ervoor zorgen dat de artistieke kwaliteit van het oorspronkelijke ontwerp weerspiegeld wordt in het eindresultaat.

 • Partituren analyseren

  De partituren, vorm, thema's en structuur van een muziekstuk analyseren.

 • Podiumverlichting afstellen

  Podiumverlichting scherpstellen, richten, aanpassen en afstellen, ofwel alleen ofwel in groep met u als leidinggevende. Afstemmen met het team om de optimale verlichting te bepalen.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Gedetailleerde ontwerpvoorstellen indienen

  Gedetailleerde ontwerpvoorstellen voor een specifieke productie opstellen en presenteren voor een gemengde groep mensen, waaronder technisch, artistiek en leidinggevend personeel.

 • Nieuwe ideeën onderzoeken

  Grondig onderzoek naar informatie om nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen om een specifieke productie te ontwerpen.

 • Toezien op het programmeren van lichtstanden

  Toezien dat voldoende lichtstanden correct worden ingevoerd in de lichtstuurtafel. Niveaus, posities, omschakelingen enz. inzetten.

 • In samenwerking ontwerpideeën ontwikkelen

  Ontwerpideeën delen en ontwikkelen met het artistieke team. Zelfstandig en met anderen nieuwe ideeën conceptualiseren. Uw idee presenteren, feedback krijgen en hier rekening mee houden. Ervoor zorgen dat het ontwerp past bij het werk van andere ontwerpers.

 • Energiebehoeften beoordelen

  De stroomvoorziening voor verschillende gebieden voorbereiden en deze beheren.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken

  Bijwerken van de resultaten van het ontwerp op basis van de waarneming van het zichtbare beeld tijdens de repetities, met name wanneer de verschillende modellen en de actie zijn geïntegreerd.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Voorstellingsruimte opmeten

  De voorstellingsruimte opmeten om de benodigde hoeveelheid verlichtingsapparatuur te berekenen en te berekenen waar deze te plaatsen.

 • Haalbaarheid controleren

  Een artistiek plan interpreteren en nagaan of het beschreven ontwerp kan worden uitgevoerd.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

Optionele kennis en vaardigheden

artistieke producties beschrijven lichtborden opzetten wetgeving inzake auteursrecht artistiek plan aanpassen aan locatie werken met aandacht voor de eigen veiligheid persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen budget bijwerken behoefte aan technische middelen analyseren verlichting installeren team leiden documentatie leveren status van belichting met automatische lichten plannen verlichtingsapparatuur afstellen persoonlijke administratie bijhouden eigen werkwijze documenteren status van belichting plannen artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen arbeidswetgeving middelen voor artistieke producties organiseren bedieningspanelen voor belichting bedienen

Loopbaanperspectief

Het beroep lichtontwerper behoort tot de beroepsgroep Fotografen en interieurontwerpers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243400  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20245100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB