Beroep lichtmatroos

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Lichtmatroos: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen

  Theoretische en praktische kennis verwerven van de in de schepen gebruikte veiligheidsuitrusting, omvattende voorzieningen zoals reddingsboten, reddingsboeien, spatdeuren, branddeuren, sprinklerinstallaties, enz. Uitrusting bedienen tijdens noodsituaties.

 • Beginselen van het stuwen van vracht

  Inzicht in de beginselen van het stuwen van vracht. Inzicht in de procedures volgens welke containers efficiënt geladen en gelost dienen te worden, rekening houdend met de zwaartekracht tijdens het transport.

 • Fysieke onderdelen van schepen

  Gedetailleerde kennis van de verschillende fysieke onderdelen van schepen. Deze onderhouden en verzorgen om optimaal functioneren te waarborgen.

 • Soorten zeeschepen

  Beschikken over kennis van een grote verscheidenheid aan zeeschepen en hun eigenschappen en specificaties. Met deze kennis waarborgen dat bij hun levering rekening wordt gehouden met alle veiligheids-, technische en onderhoudsmaatregelen.

 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem

  De internationaal overeengekomen reeks veiligheidsprocedures, soorten apparatuur en communicatieprotocollen die worden gebruikt om de veiligheid te vergroten en het gemakkelijker te maken om noodlijdende schepen, boten en vliegtuigen te redden.

Vaardigheden

 • Veiligheids- en nooduitrusting van vaartuigen onderhouden

  Onderhouden en inspecteren van alle veiligheids- en nooduitrusting zoals reddingsvesten, opblaasbare reddingsvlotten, fakkels, EPIRB, EHBO-kits, AED, skiff noodpakketten, zaklantaarns en handradio's. Ervoor zorgen dat de veiligheidsuitrusting is geordend, beschikbaar is voor noodgevallen en indien nodig wordt aangevuld. Registratie van de controle van de apparatuur in de desbetreffende logboeken.

 • Reddingsmiddelen gebruiken

  Gebruiken van reddingsmiddelen en hun tewaterlatingsmiddelen en -voorzieningen. Bedienen van levensreddende instrumenten zoals radio-reddingsmiddelen, EPIRB's voor satellieten, SART's, dompelpakken en thermische beschermingsmiddelen.

 • Maritiem Engels gebruiken

  Communiceren in het Engels en daarbij de taal gebruiken die in de praktijk aan boord van schepen, in havens en elders in de scheepvaartketen wordt gebruikt.

 • Machinekamers van vaartuigen onderhouden

  De motoren en machinekameruitrusting van een vaartuig onderhouden. Voorafgaande controles verrichten vóór het vertrek en regelmatige controles uitvoeren tijdens de reis.

 • Vracht op schepen laden

  Vracht lossen en laden op schepen. Het houden van toezicht op het laden en lossen van vracht.

 • Touwen onderhouden

  Knopen en splits in touwen onderhouden.

 • Omgaan met stressvolle situaties

  Omgaan met stressvolle situaties op de werkplek door adequate procedures te volgen, rustig en effectief te communiceren en nuchter te blijven bij het nemen van beslissingen.

 • Helpen bij watergebaseerde navigatie

  Ervoor zorgen dat er actuele grafieken en nautische publicaties aanwezig zijn aan boord van het schip. Informatiebladen, reisverslagen, doortochtplannen en positierapporten opstellen.

 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

  Begrijpen en toepassen van verschillende brandbestrijdingsmethoden en verschillende soorten en klassen brandblusapparatuur.

 • Op uitkijk staan tijdens maritieme operaties

  De wacht houden tijdens maritieme operaties om te anticiperen op gebeurtenissen en mogelijke gevaren.

 • Vaartuigen aanmeren

  Standaardprocedures voor het aanmeren van schepen volgen. Beheren van de communicatie tussen het schip en de wal.

 • Schepen reinigen

  Vuil verwijderen van het schip door het dek en andere zones te vegen, te boenen en te wassen.

 • Vracht op schepen vastmaken

  De vracht van het schip vastmaken met behulp van touwen of andere apparatuur.

 • Vaartuigen losmaken

  Volgen van standaardprocedures voor het losmaken van vaartuigen. De communicatie tussen het schip en de wal beheren.

 • Omgaan met vracht

  De mechanische elementen bij het laden en lossen van goederen en voorraden veilig beheren. Stouwen en losmaken van producten volgens instructies.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Afval sorteren

  Handmatig of automatisch sorteren van afval door het te scheiden in verschillende onderdelen.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Glimmende delen van schepen onderhouden

  De glimmende delen van schepen en boten onderhouden door ze schoon te maken, te polijsten en te schilderen; afval verwijderen en beschadigde apparatuur herstellen.

 • Schepen vastmaken met touw

  Gebruiken van touw om het schip bij aankomst of voor vertrek vast en los te maken.

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende communicatiekanalen gebruiken betrouwbaar handelen mondelinge instructies volgen in een watertransportteam werken handmatige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren zelfvertrouwen tonen schriftelijke instructies volgen

Loopbaanperspectief

Het beroep lichtmatroos behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB