Beroep licentiemanager

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Intellectueeleigendomsrecht
 • Contractenrecht
 • Financiële draagkracht

Vaardigheden

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Financiële transacties verwerken
 • Marktonderzoek uitvoeren
 • Financiële risico’s beheren
 • Strategisch denken toepassen
 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen
 • Ondernemingsbeleid toepassen
 • Zakenrelaties aangaan
 • Naleving van licentieovereenkomsten controleren
 • Licentievergoedingen beheren
 • Strategisch onderzoek uitvoeren
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Offertes van aannemers vergelijken
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Zorgen voor de naleving van aankoop- en contractregelgeving
 • Licentieovereenkomsten ontwikkelen
 • Deadlines halen
 • Leiding geven aan personeel

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende talen spreken arbeidswet principes van teamwerk vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden bedrijf met veel zorg beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep licentiemanager behoort tot de beroepsgroep Managers verkoop en marketing. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20243900  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20247300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld