Beroep lexicograaf

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Spelling
 • Grammar
 • Practical lexicography
 • Linguistics
 • Copyright legislation
 • Scientific research methodology

Vaardigheden

 • Search databases
 • Apply grammar and spelling rules
 • Follow work schedule
 • Consult information sources
 • Create definitions

Optionele kennis en vaardigheden

theoretische lexicografie historisch onderzoek doen budgetten beheren beginselen van projectbeheer nieuwe woorden identificeren woorden in woordenboeken bewerken zoekmachines vreemde taal vertalen begrippen in een taal vertalen typologie toezicht houden op werkzaamheden overleggen met de redacteur toezicht houden op personeel

Loopbaanperspectief

Het beroep lexicograaf behoort tot de beroepsgroep Auteurs en taalkundigen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202412000  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog