Beroep leraar/lerares speciaal onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Analyse van leerbehoeften
 • Leermateriaal voor personen met bijzondere behoeften
 • Lichamelijke ontwikkeling van kinderen
 • Zorg voor personen met een handicap
 • Soorten handicaps
 • Onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften
 • Curriculumdoelstellingen

Vaardigheden

 • Lesinhoud voorbereiden
 • Contacten onderhouden met ouders van kinderen
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Studentenrelaties beheren
 • Zorgprogramma’s voor kinderen implementeren
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Studenten helpen met materiaal
 • Welzijn van kinderen ondersteunen
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Constructieve kritiek geven
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student
 • Anderen aanmoedigen
 • In gespecialiseerd onderwijs voorzien voor kinderen met bijzondere behoeften
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Vooruitgang van studenten volgen
 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen
 • Onafhankelijkheid van studenten stimuleren
 • Kinderen bijstaan bij de ontwikkeling van fundamentele persoonlijke vaardigheden
 • Omgaan met problemen van kinderen

Optionele kennis en vaardigheden

leerproblemen reiniging van de werkplek ontwikkelingsachterstand gebarentaal onderwijzen lagereschoolonderwerpen onderwijzen creatieve voorstellingen organiseren auditieve beperking kleuterklasleerstof aanleren communicatiestoornissen studentendiscipline handhaven bescherming van jonge personen promoten toezicht houden op de speelplaats procedures in het lager onderwijs contacten onderhouden met educatieve medewerkers studenten raadplegen over leerinhoud activiteiten aanmoedigen om motorische vaardigheden te ontwikkelen werken met elektronische leeromgevingen digitale geletterdheid onderwijzen leerondersteuning bieden gedragsstoornissen middelen voor educatieve doeleinden beheren contacten onderhouden met pedagogische medewerkers beoordelingsprocessen veelvoorkomende kinderziekten studenten begeleiden op schoolreis middelbareschoolonderwerpen onderwijzen communicatie bij auditieve beperkingen braille aanleren in lesmateriaal voorzien studenten beoordelen mensen met een gehoorstoornis ondersteunen voldoen aan de fundamentele fysieke behoeften van kinderen visuele beperking mobiele beperking kleuterschoolprocedures advies geven over lesplannen procedures in het secundair onderwijs