Beroep leraar talenschool

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Learning difficulties
 • Assessment processes
 • Curriculum objectives
 • Language teaching methods

Vaardigheden

 • Teach languages
 • Prepare lesson content
 • Guarantee students' safety
 • Adapt teaching to target group
 • Apply intercultural teaching strategies
 • Give constructive feedback
 • Assist students in their learning
 • Employ pedagogic strategies to facilitate creative engagement
 • Perform classroom management
 • Assess students
 • Supervise spoken language learning
 • Adapt teaching to student's capabilities
 • Provide lesson materials
 • Liaise with educational support staff
 • Show consideration for student's situation
 • Observe student's progress
 • Manage student relationships
 • Monitor developments in field of expertise
 • Demonstrate when teaching
 • Assess students' preliminary learning experiences
 • Encourage students to acknowledge their achievements

Optionele kennis en vaardigheden

middelen voor educatieve doeleinden beheren aanwezigheidslijsten bijhouden lessen leesvaardigheid engels als tweede taal geven immigratieadvies geven principes van teamwerk advies geven over lesplannen opleidingen promoten loopbaanbegeleiding bieden volwassenenonderwijs werken met elektronische leeromgevingen teamwork tussen studenten aanmoedigen toezicht houden op buitenschoolse activiteiten studenten raadplegen over leerinhoud examenvaardigheden van studenten verbeteren onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt persoonlijke administratie bijhouden lessen engels als tweede taal geven helpen bij de organisatie van schoolevenementen studenten begeleiden op schoolreis lesplannen ontwikkelen onlinetraining leveren vertaaltechnieken aanleren etnolinguïstiek onderwijsadministratie volwassenenonderwijs geven huiswerk geven migranten helpen zich te integreren in het gastland

Loopbaanperspectief

Het beroep leraar talenschool behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag