Beroep leraar talenschool

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • Leerproblemen
 • Beoordelingsprocessen
 • Curriculumdoelstellingen
 • Taalonderwijsmethoden

Vaardigheden

 • Talen onderwijzen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Onderwijs aanpassen aan de doelgroep
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Constructieve kritiek geven
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Pedagogische strategieën gebruiken om creatief engagement te bevorderen
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Studenten beoordelen
 • Aanleren van gesproken taal begeleiden
 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student
 • In lesmateriaal voorzien
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Aandacht tonen voor de situatie van studenten
 • Vooruitgang van studenten volgen
 • Studentenrelaties beheren
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Voorafgaande leerervaringen van studenten beoordelen
 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

Optionele kennis en vaardigheden

middelen voor educatieve doeleinden beheren aanwezigheidslijsten bijhouden lessen leesvaardigheid engels als tweede taal geven immigratieadvies geven principes van teamwerk advies geven over lesplannen opleidingen promoten loopbaanbegeleiding bieden volwassenenonderwijs werken met elektronische leeromgevingen teamwork tussen studenten aanmoedigen toezicht houden op buitenschoolse activiteiten studenten raadplegen over leerinhoud examenvaardigheden van studenten verbeteren onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt persoonlijke administratie bijhouden lessen engels als tweede taal geven helpen bij de organisatie van schoolevenementen studenten begeleiden op schoolreis lesplannen ontwikkelen onlinetraining leveren vertaaltechnieken aanleren etnolinguïstiek onderwijsadministratie volwassenenonderwijs geven huiswerk geven migranten helpen zich te integreren in het gastland

Loopbaanperspectief

Het beroep leraar talenschool behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag