Beroep leraar steineronderwijs

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Teamwork principles
 • Assessment processes
 • Curriculum objectives
 • Learning difficulties

Vaardigheden

 • Apply teaching strategies
 • Facilitate teamwork between students
 • Apply intercultural teaching strategies
 • Support the positiveness of youths
 • Prepare lesson content
 • Employ pedagogic strategies to facilitate creative engagement
 • Assign homework
 • Assess students
 • Guarantee students' safety
 • Observe student's progress
 • Give constructive feedback
 • Prepare youths for adulthood
 • Manage student relationships
 • Perform classroom management
 • Adapt teaching to student's capabilities
 • Assist students with equipment
 • Manage children's problems
 • Maintain students' discipline
 • Assist students in their learning
 • Demonstrate when teaching
 • Teach primary education class content
 • Implement care programmes for children
 • Maintain relations with children's parents
 • Encourage students to acknowledge their achievements

Optionele kennis en vaardigheden

voldoen aan de fundamentele fysieke behoeften van kinderen helpen bij de organisatie van schoolevenementen creatieve voorstellingen organiseren in lesmateriaal voorzien toezicht houden op de speelplaats aanwezigheidslijsten bijhouden advies geven over lesplannen werken met elektronische leeromgevingen reiniging van de werkplek studenten begeleiden op schoolreis veelvoorkomende kinderziekten indicatoren van een begaafde leerling herkennen ontwikkelingspsychologie begaafde studenten begeleiden toezicht houden op buitenschoolse activiteiten onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften middelen voor educatieve doeleinden beheren studenten raadplegen over leerinhoud kinderen bijstaan bij de ontwikkeling van fundamentele persoonlijke vaardigheden lichamelijke ontwikkeling van kinderen soorten handicaps ouderavond organiseren ontwikkeling van de jeugd beoordelen gedragsstoornissen naschoolse opvang bieden contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

Loopbaanperspectief

Het beroep leraar steineronderwijs behoort tot de beroepsgroep Leerkrachten basisonderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202422400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202426200  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  laag