Beroep leraar speciaal onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Lichamelijke ontwikkeling van kinderen
 • Soorten handicaps
 • Analyse van leerbehoeften
 • Zorg voor personen met een handicap
 • Onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften
 • Leermateriaal voor personen met bijzondere behoeften
 • Curriculumdoelstellingen

Vaardigheden

 • In gespecialiseerd onderwijs voorzien voor kinderen met bijzondere behoeften
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Welzijn van kinderen ondersteunen
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Studentenrelaties beheren
 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student
 • Onafhankelijkheid van studenten stimuleren
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Kinderen bijstaan bij de ontwikkeling van fundamentele persoonlijke vaardigheden
 • Vooruitgang van studenten volgen
 • Studenten helpen met materiaal
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen
 • Constructieve kritiek geven
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Zorgprogramma’s voor kinderen implementeren
 • Contacten onderhouden met ouders van kinderen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Omgaan met problemen van kinderen

Optionele kennis en vaardigheden

contacten onderhouden met pedagogische medewerkers gebarentaal onderwijzen mobiele beperking studentendiscipline handhaven procedures in het secundair onderwijs werken met elektronische leeromgevingen contacten onderhouden met educatieve medewerkers veelvoorkomende kinderziekten studenten raadplegen over leerinhoud lagereschoolonderwerpen onderwijzen mensen met een gehoorstoornis ondersteunen leerondersteuning bieden communicatie bij auditieve beperkingen visuele beperking gedragsstoornissen beoordelingsprocessen studenten begeleiden op schoolreis leerproblemen in lesmateriaal voorzien procedures in het lager onderwijs reiniging van de werkplek braille aanleren bescherming van jonge personen promoten auditieve beperking middelbareschoolonderwerpen onderwijzen communicatiestoornissen creatieve voorstellingen organiseren studenten beoordelen voldoen aan de fundamentele fysieke behoeften van kinderen digitale geletterdheid onderwijzen activiteiten aanmoedigen om motorische vaardigheden te ontwikkelen middelen voor educatieve doeleinden beheren kleuterschoolprocedures kleuterklasleerstof aanleren advies geven over lesplannen toezicht houden op de speelplaats ontwikkelingsachterstand

Loopbaanperspectief

Het beroep leraar speciaal onderwijs behoort tot de beroepsgroep Leerkrachten basisonderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202422400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202426200  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  laag