Beroep leraar speciaal kleuteronderwijs

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Lichamelijke ontwikkeling van kinderen
 • Soorten handicaps
 • Leerproblemen
 • Curriculumdoelstellingen
 • Analyse van leerbehoeften
 • Zorg voor personen met een handicap
 • Onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften
 • Kleuterschoolprocedures

Vaardigheden

 • Welzijn van kinderen ondersteunen
 • Studentendiscipline handhaven
 • Vooruitgang van studenten volgen
 • Omgaan met problemen van kinderen
 • Studenten helpen met materiaal
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Voldoen aan de fundamentele fysieke behoeften van kinderen
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Studentenrelaties beheren
 • Kleuterklasleerstof aanleren
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • In gespecialiseerd onderwijs voorzien voor kinderen met bijzondere behoeften
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Contacten onderhouden met ouders van kinderen
 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student
 • Kinderen bijstaan bij de ontwikkeling van fundamentele persoonlijke vaardigheden
 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen
 • Constructieve kritiek geven
 • Zorgprogramma’s voor kinderen implementeren

Optionele kennis en vaardigheden

in lesmateriaal voorzien gedragsstoornissen mobiele beperking contacten onderhouden met pedagogische medewerkers creatieve voorstellingen organiseren bescherming van jonge personen promoten toezicht houden op de speelplaats studenten beoordelen ontwikkelingsachterstand veelvoorkomende kinderziekten studenten raadplegen over leerinhoud advies geven over lesplannen ehbo digitale geletterdheid onderwijzen auditieve beperking visuele beperking reiniging van de werkplek werken met elektronische leeromgevingen teamwork tussen studenten aanmoedigen communicatiestoornissen studenten begeleiden op schoolreis activiteiten aanmoedigen om motorische vaardigheden te ontwikkelen onafhankelijkheid van studenten stimuleren beoordelingsprocessen middelen voor educatieve doeleinden beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep leraar speciaal kleuteronderwijs behoort tot de beroepsgroep Leerkrachten basisonderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202422400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202426200  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  laag