Beroep leraar speciaal basisonderwijs

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Children's physical development
 • Disability care
 • Curriculum objectives
 • Assessment processes
 • Learning difficulties
 • Special needs education
 • Primary school procedures

Vaardigheden

 • Adapt teaching to student's capabilities
 • Assist students in their learning
 • Implement care programmes for children
 • Apply intercultural teaching strategies
 • Manage student relationships
 • Assist in children's development of basic personal skills
 • Teach primary education class content
 • Assign homework
 • Maintain relations with children's parents
 • Balance participants' personal needs with group needs
 • Guarantee students' safety
 • Assess students
 • Prepare lesson content
 • Assist students with equipment
 • Demonstrate when teaching
 • Assist children with special needs in education settings
 • Apply teaching strategies
 • Encourage students to acknowledge their achievements
 • Observe student's progress
 • Manage children's problems
 • Maintain students' discipline
 • Provide specialised instruction for special needs students
 • Assess the development of youth
 • Give constructive feedback
 • Support the positiveness of youths
 • Perform classroom management

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op de speelplaats toezicht houden op onderwijsontwikkelingen communicatiestoornissen teamwork tussen studenten aanmoedigen helpen bij de organisatie van schoolevenementen middelen voor educatieve doeleinden beheren studenten raadplegen over leerinhoud in lesmateriaal voorzien werken met elektronische leeromgevingen auditieve beperking lesoverzicht ontwikkelen activiteiten aanmoedigen om motorische vaardigheden te ontwikkelen ontwikkelingsachterstand voldoen aan de fundamentele fysieke behoeften van kinderen aanwezigheidslijsten bijhouden mobiele beperking toezicht houden op buitenschoolse activiteiten reiniging van de werkplek creatieve voorstellingen organiseren ouderavond organiseren onafhankelijkheid van studenten stimuleren studenten begeleiden op schoolreis veelvoorkomende kinderziekten digitale geletterdheid onderwijzen gedragsstoornissen visuele beperking contacten onderhouden met pedagogische medewerkers bescherming van jonge personen promoten

Loopbaanperspectief

Het beroep leraar speciaal basisonderwijs behoort tot de beroepsgroep Leerkrachten basisonderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202422400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202426200  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  laag