Beroep leraar speciaal basisonderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Lichamelijke ontwikkeling van kinderen
 • Zorg voor personen met een handicap
 • Curriculumdoelstellingen
 • Beoordelingsprocessen
 • Leerproblemen
 • Onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften
 • Procedures in het lager onderwijs

Vaardigheden

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Zorgprogramma’s voor kinderen implementeren
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Studentenrelaties beheren
 • Kinderen bijstaan bij de ontwikkeling van fundamentele persoonlijke vaardigheden
 • Lagereschoolonderwerpen onderwijzen
 • Huiswerk geven
 • Contacten onderhouden met ouders van kinderen
 • Persoonlijke behoeften van deelnemers afwegen tegen behoeften van de groep
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Studenten beoordelen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Studenten helpen met materiaal
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen
 • Vooruitgang van studenten volgen
 • Omgaan met problemen van kinderen
 • Studentendiscipline handhaven
 • In gespecialiseerd onderwijs voorzien voor kinderen met bijzondere behoeften
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Constructieve kritiek geven
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Klassenmanagement uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op de speelplaats toezicht houden op onderwijsontwikkelingen communicatiestoornissen teamwork tussen studenten aanmoedigen helpen bij de organisatie van schoolevenementen middelen voor educatieve doeleinden beheren studenten raadplegen over leerinhoud in lesmateriaal voorzien werken met elektronische leeromgevingen auditieve beperking lesoverzicht ontwikkelen activiteiten aanmoedigen om motorische vaardigheden te ontwikkelen ontwikkelingsachterstand voldoen aan de fundamentele fysieke behoeften van kinderen aanwezigheidslijsten bijhouden mobiele beperking toezicht houden op buitenschoolse activiteiten reiniging van de werkplek creatieve voorstellingen organiseren ouderavond organiseren onafhankelijkheid van studenten stimuleren studenten begeleiden op schoolreis veelvoorkomende kinderziekten digitale geletterdheid onderwijzen gedragsstoornissen visuele beperking contacten onderhouden met pedagogische medewerkers bescherming van jonge personen promoten

Loopbaanperspectief

Het beroep leraar speciaal basisonderwijs behoort tot de beroepsgroep Leerkrachten basisonderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202422400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202426200  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  laag