Beroep leraar fotografie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Leraar fotografie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verlichtingstechniek

  De kenmerken van technieken die worden gebruikt om sferen en effecten voor de camera of op het podium te creëren; de vereiste apparatuur en de juiste instelling.

 • Fotografische verwerkingstechnieken

  De verschillende technieken om fotografische film te ontwikkelen, zoals chromogeen positief, Kodachrome en autotype.

 • Fotografische lenzen

  De soorten lenzen die worden gebruikt voor fotografische doeleinden, zoals telelenzen, met een grotere brandpuntsafstand en ondiepere brekingshoeken voor een vergroot beeld, en landschapslenzen, met een kortere brandpuntsafstand en scherpere brekingshoeken voor een breder beeld.

Vaardigheden

 • Fotografieapparatuur opzetten

  De beste positie en oriëntatie van de camera kiezen om de scène vast te leggen, samen met andere noodzakelijke apparatuur.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Beeldcomposities bepalen

  Bepalen van de beeldcomposities, selecteren en aanpassen van onderwerpen, apparatuur en verlichting om de gewenste effecten te bereiken.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Fotografieapparatuur onderhouden

  Onderhoudstaken uitvoeren om fotografieapparatuur goed te laten functioneren.

 • Studenten raadplegen over leerinhoud

  Rekening houden met de meningen en voorkeuren van studenten bij het bepalen van leerinhoud.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Foto's selecteren

  Een overzicht maken van de beelden en het beste werk kiezen.

 • Coachingstijl ontwikkelen

  Een stijl ontwikkelen voor het coachen van individuen of groepen die ervoor zorgt dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen en in staat zijn tijdens de coaching op een positieve en productieve manier de nodige vaardigheden en competenties te verwerven.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Fotografieapparatuur selecteren

  De juiste fotografieapparatuur en achtergrondeigenschappen kiezen, en deze aanpassen aan de onderwerpen, materialen en omstandigheden.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

Optionele kennis en vaardigheden

digitale afbeeldingen creëren curriculumdoelstellingen fotografieapparatuur gebruiken beoordelingsprocessen films ontwikkelen kunstlicht creëren fotografische film afspoelen fotografieapparatuur testen randapparatuur voor fotografie selecteren onderwijsactiviteiten ontwikkelen budgetten beheren lichtniveau meten commerciële fotografie lesplannen ontwikkelen negatieven bewerken fototentoonstellingen opzetten foto's bewerken persoonlijke administratie bijhouden middelen voor educatieve doeleinden beheren teamwork tussen studenten aanmoedigen in lesmateriaal voorzien

Loopbaanperspectief

Het beroep leraar fotografie behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB