Beroep leraar dans

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Leraar dans: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Principes van teamwerk

  De samenwerking tussen mensen, gekenmerkt door een eensgezinde inzet voor het bereiken van een bepaald doel, het in gelijke mate deelnemen, het in stand houden van open communicatie, het vergemakkelijken van een doeltreffend gebruik van ideeën, enz.

Vaardigheden

 • Artistiek potentieel van performers naar buiten brengen

  Artiesten motiveren om uitdagingen aan te gaan. ‘Peer-learning’ aanmoedigen. Een omgeving ontwikkelen voor experimenteren, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse methoden, zoals improvisatie.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Deelnemers aan danslessen aanmoedigen om beter te worden

  Uw groep deelnemers inspireren tijdens uw sessies door middel van een concreet begrip van dansen en dansvorming. Dansbewegingen tonen met betrekking tot een juiste afstemming van het lichaam en toegepaste anatomische kennis in relatie met de dansstijlen die u leidt.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Artiesten helpen choreografisch materiaal in te studeren

  Het choreografisch materiaal onderwijzen, met gebruik van lichamelijke demonstratie en relevante documentatie (geschreven, visueel, audio), waarmee het doel van de choreograaf, de nuances en de details van de choreografie worden uitgedragen.

 • Dansen aanleren

  Leerlingen onderwijzen in de theorie en praktijk van dansen, recreatief of met als doel hen te helpen bij het nastreven van een carrière op dit gebied. Corrigerende instructies geven die verschillen ondersteunen en aandacht besteden aan ethische gedragscodes rond aanraking, persoonlijke ruimte en passende pedagogische methoden als hulpmiddel om deelnemers te stimuleren.

 • Veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden

  De technische aspecten controleren van uw werkomgeving, kostuums, rekwisieten, enz. Verwijder potentiële gevaren in uw werkplek of voorstelling. Actief ingrijpen in geval van ongevallen of ziekte.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Zichzelf fysiek uiten

  Emoties en ideeën uiten door middel van bewegingen, gebaren en handelingen.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Coachingstijl ontwikkelen

  Een stijl ontwikkelen voor het coachen van individuen of groepen die ervoor zorgt dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen en in staat zijn tijdens de coaching op een positieve en productieve manier de nodige vaardigheden en competenties te verwerven.

 • In lesmateriaal voorzien

  Ervoor zorgen dat het nodige lesmateriaal voor het onderwijs in een klas, zoals visuele hulpmiddelen, wordt voorbereid, up-to-date is en aanwezig is in de instructieruimte.

 • Studenten raadplegen over leerinhoud

  Rekening houden met de meningen en voorkeuren van studenten bij het bepalen van leerinhoud.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Enthousiasme voor dans aanmoedigen

  Mensen, met name kinderen, aanmoedigen en de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan dans, hetzij in de particuliere hetzij in een openbare context, en dit begrijpen en waarderen.

 • Bewegingservaringen begeleiden

  Bijstand aan klanten of patiënten bij het verhuizen op een gestructureerde of geïmproviseerde manier voor bepaalde doeleinden.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Persoonlijke behoeften van deelnemers afwegen tegen behoeften van de groep

  In uw praktijk een verscheidenheid aan benaderingen toepassen die de behoeften van elk individu in evenwicht brengt met die van de groep als geheel. Het vermogen en de ervaring van elk individu versterken, de zogenaamde persoonsgerichte praktijk, en tegelijkertijd de deelnemers stimuleren en medewerkers ondersteunen om een samenhangende groep te vormen. Creëren van een ondersteunende en veilige sfeer voor een actieve verkenning van uw artistieke discipline.

 • Technische expertise in de eigen dansstijl demonstreren

  De beweging ten aanzien van uw deelnemers demonstreren, beschrijven en corrigeren om hen in staat te stellen meer te weten te komen over hun lichaam en over de getoonde dansstijl. De dans in de gekozen dansstijl samenstellen en structureren. De creatieve en compositorische vaardigheden en ervaring en de relevantie ervan voor de doelmarkt meedelen.

Optionele kennis en vaardigheden

artistieke carrière beheren artistieke aanpak definiëren geschiedenis van dansstijlen revalidatieprogramma's ontwikkelen studenten beoordelen middelen voor educatieve doeleinden beheren danspartituren lezen artistieke projectbudgetten opstellen danstraining blijven volgen leerproblemen evolutie van de presentatie in de traditie van geoefende dans lesplannen ontwikkelen studenten helpen met materiaal bewegingstechnieken beoordelingsprocessen link tussen dans- en muziekstijl persoonlijke administratie bijhouden artistiek werk in een context plaatsen op de hoogte blijven van professionele danspraktijk teamwork tussen studenten aanmoedigen tentoonstellingen presenteren onderwijsactiviteiten ontwikkelen choreografie opstellen artistieke productie coördineren bewustwording voor de deelnemers van de groep ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep leraar dans behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB