Beroep leraar circustechnieken

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Leraar circustechnieken: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bewegingstechnieken

  De verschillende soorten bewegingen en fysieke houdingen die worden uitgevoerd/aangenomen met het oog op ontspanning, integratie van lichaam en geest, stressvermindering, soepelheid, core-ondersteuning en revalidatie, en die vereist zijn of de basis vormen voor de uitoefening van de beroepsprestaties.

 • Circuswoordenschat

  De specifieke terminologie van circusactiviteiten.

 • Principes van teamwerk

  De samenwerking tussen mensen, gekenmerkt door een eensgezinde inzet voor het bereiken van een bepaald doel, het in gelijke mate deelnemen, het in stand houden van open communicatie, het vergemakkelijken van een doeltreffend gebruik van ideeën, enz.

 • Circusdramaturgie

  Inzicht hebben in de samenstelling van een circusshow.

 • Acteer- en regisseertechnieken

  Aanbod van opleidingen en oefentechnieken waarmee de emotionele expressieve opvoeringen worden gestimuleerd. Technieken om alle aspecten aan te pakken bij het maken van een film, spelen, opvoering in het algemeen. 

Vaardigheden

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Productieschema's controleren

  De dagelijkse en langetermijnplanningen voor repetitie, training, voorstellingen, seizoen, tournee, enz. controleren, rekening houdend met het tijdschema van het project en met alle voorbereidingen die nodig zijn voor de productie.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Projectvereisten afwegen tegen gezondheids- en veiligheidsoverwegingen

  De voor de artistieke productie vereiste inspanning aanpassen. Bewegingen of bewegingssequenties aanpassen of bijstellen. Limieten voor de voorstelling vaststellen. Herstelperiodes toestaan en andere maatregelen nemen.

 • Studenten raadplegen over leerinhoud

  Rekening houden met de meningen en voorkeuren van studenten bij het bepalen van leerinhoud.

 • Veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden

  De technische aspecten controleren van uw werkomgeving, kostuums, rekwisieten, enz. Verwijder potentiële gevaren in uw werkplek of voorstelling. Actief ingrijpen in geval van ongevallen of ziekte.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Circusdisciplines beoefenen

  Beschikken over een zeer hoog niveau van praktische en technische vaardigheden en competenties in één of meer gekozen circusdisciplines om toegang te krijgen tot het professionele circuscircuit.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Artistiek plan aanpassen aan locatie

  De plannen aanpassen aan andere plaatsen met betrekking tot het artistieke concept.

 • Coachingstijl ontwikkelen

  Een stijl ontwikkelen voor het coachen van individuen of groepen die ervoor zorgt dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen en in staat zijn tijdens de coaching op een positieve en productieve manier de nodige vaardigheden en competenties te verwerven.

 • Repetities organiseren

  Het beheer, de planning en het beheer van de repetities voor de uitvoering.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Met circusgroep werken

  Samenwerken met andere circusartiesten en het management. Ervoor zorgen uw steentje bij te dragen, terwijl u de prestaties in hun geheel in gedachten houdt.

 • Artistieke praktijk verder ontwikkelen

  Blijf op de hoogte van nieuwe trends en pas deze toe op artistieke ervaringen.

 • Artistieke materialen selecteren om kunstwerken te creëren

  Artistiek materiaal selecteren op basis van de sterkte, de kleur, de textuur, de balans, het gewicht, de omvang en andere kenmerken die de haalbaarheid van de artistieke creatie ten aanzien van de verwachte vorm, de kleur, enz., moeten garanderen, zelfs als het resultaat ervan kan variëren. Artistieke materialen zoals verf, inkt, waterverf, houtskool, olie of computersoftware kunnen net als afval, levende producten (fruit, enz.) en alle soorten materiaal, afhankelijk van het creatieve project, worden gebruikt.

 • Artistieke visie definiëren

  Continu een concrete artistieke visie ontwikkelen en definiëren, vertrekkende vanaf het voorstel tot het eindproduct.

 • Circusacts aanleren

  Kennis en vaardigheden met andere artiesten delen en hen belangrijke circusvaardigheden aanleren.

 • Artistiek potentieel van performers naar buiten brengen

  Artiesten motiveren om uitdagingen aan te gaan. ‘Peer-learning’ aanmoedigen. Een omgeving ontwikkelen voor experimenteren, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse methoden, zoals improvisatie.

 • In lesmateriaal voorzien

  Ervoor zorgen dat het nodige lesmateriaal voor het onderwijs in een klas, zoals visuele hulpmiddelen, wordt voorbereid, up-to-date is en aanwezig is in de instructieruimte.

 • Artistieke productie coördineren

  Toezien op de dagelijkse coördinatie van de productietaken, zodat de organisatie past binnen het gewenste artistieke en zakelijke beleid en om producties in een uniforme huisstijl aan het publiek te presenteren.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

Optionele kennis en vaardigheden

artistiek voorstel beoordelen beoordelingsprocessen vereisten voor de opstelling van circusacts definiëren curriculumdoelstellingen tuigers instructies geven over de montage van circustuigage teamwork tussen studenten aanmoedigen ondernemingsbeleid toepassen artistieke aanpak definiëren artistieke projecten beheren onderwijsactiviteiten ontwikkelen rigging van circus controleren voor voorstelling eigen prestaties analyseren omgaan met publiek lesplannen ontwikkelen eigen artistieke ambities met betrekking tot artistieke trends beschrijven veiligheid van de oefenomgeving garanderen zangtechnieken muziek voor een voorstelling selecteren optredende artiesten schminken circustuigage onderhouden artistieke carrière beheren uitspraaktechnieken make-uptechnieken abseiltechnieken toepassen studenten beoordelen studenten helpen met materiaal

Loopbaanperspectief

Het beroep leraar circustechnieken behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB