Beroep leraar circustechnieken

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Movement techniques
 • Circus aesthetics
 • Circus vocabulary
 • Teamwork principles
 • Circus dramaturgy
 • Acting and directing techniques

Vaardigheden

 • Manage student relationships
 • Prepare lesson content
 • Check the production schedule
 • Guarantee students' safety
 • Balance the project requirements with health and safety concerns
 • Consult students on learning content
 • Maintain safe working conditions in performing arts
 • Demonstrate when teaching
 • Observe student's progress
 • Practice circus disciplines
 • Apply teaching strategies
 • Adapt artistic plan to location
 • Develop a coaching style
 • Organise rehearsals
 • Give constructive feedback
 • Work with circus group
 • Renew artistic practice
 • Select artistic materials to create artworks
 • Define artistic vision
 • Teach circus acts
 • Bring out performers’ artistic potential
 • Provide lesson materials
 • Coordinate artistic production
 • Encourage students to acknowledge their achievements
 • Assist students in their learning
 • Adapt teaching to student's capabilities
 • Perform classroom management

Optionele kennis en vaardigheden

artistiek voorstel beoordelen beoordelingsprocessen vereisten voor de opstelling van circusacts definiëren curriculumdoelstellingen tuigers instructies geven over de montage van circustuigage teamwork tussen studenten aanmoedigen ondernemingsbeleid toepassen artistieke aanpak definiëren artistieke projecten beheren onderwijsactiviteiten ontwikkelen rigging van circus controleren voor voorstelling eigen prestaties analyseren omgaan met publiek lesplannen ontwikkelen eigen artistieke ambities met betrekking tot artistieke trends beschrijven veiligheid van de oefenomgeving garanderen zangtechnieken muziek voor een voorstelling selecteren optredende artiesten schminken circustuigage onderhouden artistieke carrière beheren uitspraaktechnieken make-uptechnieken abseiltechnieken toepassen studenten beoordelen studenten helpen met materiaal

Loopbaanperspectief

Het beroep leraar circustechnieken behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag