Beroep leraar beeldende kunsten

Docenten beeldende kunst onderwijzen studenten in verschillende stijlen van beeldende kunst, zoals tekenen, schilderen en beeldhouwen, in een recreatieve context. Ze geven de studenten een overzicht van de kunstgeschiedenis, maar maken vooral gebruik van een praktijkgerichte aanpak in hun cursussen, waarbij ze de studenten helpen om te experimenteren met verschillende artistieke technieken en hen stimuleren om hun eigen stijl te ontwikkelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Leraar beeldende kunsten: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken leraar beeldende kunsten

 • Het voorbereiden en uitvoeren van lessen.
 • Het maken van studiewijzers en voorbereiden van lesmaterialen.
 • Leerlingen stimuleren, ondersteunen en coachen.
 • Het nakijken van gemaakt werk en toetsen.
 • Het bewaken van de orde en het creëren van een goede en veilige werkomgeving.
 • Het evalueren van en verslag uitbrengen over de prestaties van leerlingen.
 • Deelnemen aan werkoverleg en andere vergaderingen.
 • Zich op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen het vakgebied door bijvoorbeeld het lezen van actuele literatuur, te praten met collega's en het bezoeken van conferenties.

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent drama
 • Docent IT-vakken
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent overige vakgebieden
 • Docent vreemde talen
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Inspecteur onderwijs
 • Leerkracht speciaal overig onderwijs
 • Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs
 • Remedial teacher
 • Rij-examinator
 • Sportleraar
 • trainer computervaardigheden

Vaardigheden

 • Studenten raadplegen over leerinhoud

  Rekening houden met de meningen en voorkeuren van studenten bij het bepalen van leerinhoud.

 • Prototypen van voorwerpen maken

  Het fabriceren en vervaardigen van prototypen of modellen van de te maken voorwerpen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Coachingstijl ontwikkelen

  Een stijl ontwikkelen voor het coachen van individuen of groepen die ervoor zorgt dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen en in staat zijn tijdens de coaching op een positieve en productieve manier de nodige vaardigheden en competenties te verwerven.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Onderwerpen selecteren

  Onderwerpen selecteren op basis van persoonlijke of openbare belangen, of in opdracht van een uitgever of agent.

 • Artistieke materialen selecteren om kunstwerken te creëren

  Artistiek materiaal selecteren op basis van de sterkte, de kleur, de textuur, de balans, het gewicht, de omvang en andere kenmerken die de haalbaarheid van de artistieke creatie ten aanzien van de verwachte vorm, de kleur, enz., moeten garanderen, zelfs als het resultaat ervan kan variëren. Artistieke materialen zoals verf, inkt, waterverf, houtskool, olie of computersoftware kunnen net als afval, levende producten (fruit, enz.) en alle soorten materiaal, afhankelijk van het creatieve project, worden gebruikt.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Artistiek werk in een context plaatsen

  Het in kaart brengen van invloeden en het plaatsen van uw werk binnen een specifieke trend die een artistiek, esthetisch of filosofisch karakter kan hebben. De ontwikkeling van artistieke trends analyseren, deskundigen in de sector raadplegen, evenementen bijwonen, enz.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Principes van kunst aanleren

  Studenten instrueren in de theorie en de praktijk van de kunsten en ambachten en de beeldende kunst, ofwel recreatief, in het kader van hun algemene opleiding, of met als doel hen te helpen bij het uitbouwen van een toekomstige loopbaan op dit gebied. Onderricht geven in tekenen, schilderen, beeldhouwen en keramiek.

 • Creativiteit in het team stimuleren

  Gebruik maken van technieken zoals brainstormen om de creativiteit in het team te stimuleren.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Productie van handwerk leiden

  Patronen of sjablonen maken/voorbereiden om het handwerkproductieproces te begeleiden.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Illustratiestijlen selecteren

  Selecteren van de juiste stijl, het juiste medium en de juiste illustratietechnieken in overeenstemming met de behoeften van het project en de wensen van de klant.

 • Kunstwerken maken

  Materialen snijden, vormen, monteren, samenvoegen of op andere wijze bewerken in een poging een geselecteerd kunstwerk te maken - als technisch proces dat niet door de kunstenaar wordt beheerst of wordt gebruikt als specialist.

Optionele kennis en vaardigheden

beeldhouwwerken maken verschillende keramische baktechnieken beheersen keramiekovens gebruiken kunstgeschiedenis referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen onderwijsactiviteiten ontwikkelen grafisch ontwerp beoordelingsprocessen deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten soorten pottenbakkersmateriaal tentoonstellingen presenteren persoonlijke administratie bijhouden lesplannen ontwikkelen studenten beoordelen in lesmateriaal voorzien middelen voor educatieve doeleinden beheren ontwikkelingen in de kunstwereld opvolgen digitale illustratietechnieken gebruiken budgetten beheren soorten verf curriculumdoelstellingen decors schilderen conservatiebehoeften beoordelen beeldbewerking uitvoeren schetsen maken artistieke materialen om te tekenen gebruiken schildertechnieken gebruiken wetgeving inzake auteursrecht teamwork tussen studenten aanmoedigen

Loopbaanperspectief

Het beroep leraar beeldende kunsten behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB