Beroep leraar basisonderwijs

 • Shutterstock.com
  leraar basisonderwijs

Leerkrachten van het basisonderwijs geven les aan leerlingen van het basisonderwijs. Ze ontwikkelen lesplannen in lijn met de leerplandoelstellingen voor de verscheidenheid aan vakken die ze onderwijzen, waaronder rekenen, talen, geschiedenis, aardrijkskunde en wereldoriëntatie Zij volgen de leerontwikkeling van de studenten en evalueren hun kennis en vaardigheden over de onderwerpen die door middel van toetsen en tests worden aangeleerd. Ze bouwen hun cursusinhoud op op de kennis die de leerlingen hebben van eerdere leerervaringen en moedigen hen aan om meer inzicht te krijgen in de onderwerpen waarin ze geïnteresseerd zijn. Zij gebruiken leermiddelen en lesmethoden om een inspirerende leeromgeving te creëren. Leraren van het basisonderwijs dragen ook bij aan schoolevenementen en communiceren met ouders en administratief personeel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Taken leraar basisonderwijs

 • Stelt lesplannen op (zowel lange termijn als dagelijkse plannen) volgens de richtlijnen van het curriculum.
 • Bereidt klassikale lessen voor, bijv. door materialen te verzamelen en het klaslokaal gereed te maken.
 • Instrueert kinderen individueel en in groepsverband, maakt daarbij gebruik van verschillende onderwijsmethoden en materialen (bijv. computers, boeken, spellen), aangepast aan de verschillende behoeften van kinderen.
 • Houdt orde en zorgt voor een goede werksfeer in het klaslokaal.
 • Plant en begeleidt activiteiten met de kinderen, bijv. sportactiviteiten, concerten en excursies.
 • Geeft de kinderen werk voor in de klas en huiswerk en beoordeelt dit.
 • Bereidt tests en opdrachten voor, neemt ze af bij de kinderen en beoordeelt de resultaten om de voortgang van de kinderen te evalueren.
 • Observeert en evalueert de prestaties en het gedrag van de kinderen.
 • Houdt toezicht op kinderen tijdens lessen en op andere tijden gedurende de schooldag, zoals op de speelplaats tijdens pauzes.
 • Neemt deel aan werkoverleg en andere vergaderingen en overlegt met andere leerkrachten over onderwijskundige kwesties.
 • Bereidt zich voor op ouderbijeenkomsten en woont deze bij, bijv. om de voortgang en eventuele problemen van kinderen te bespreken.

Gerelateerde beroepen lager onderwijs

Kennis

 • Principes van teamwerk
 • Beoordelingsprocessen
 • Leerproblemen
 • Curriculumdoelstellingen
 • Procedures in het lager onderwijs

Vaardigheden

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Constructieve kritiek geven
 • Studentendiscipline handhaven
 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Teamwork tussen studenten aanmoedigen
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student
 • Lagereschoolonderwerpen onderwijzen
 • Huiswerk geven
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Vooruitgang van studenten volgen
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Pedagogische strategieën gebruiken om creatief engagement te bevorderen
 • Contacten onderhouden met ouders van kinderen
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Studenten helpen met materiaal
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Zorgprogramma’s voor kinderen implementeren
 • Studenten beoordelen
 • Studentenrelaties beheren
 • Omgaan met problemen van kinderen

Optionele kennis en vaardigheden

lichamelijke ontwikkeling van kinderen indicatoren van een begaafde leerling herkennen veelvoorkomende kinderziekten toezicht houden op de speelplaats artistiek potentieel van performers naar buiten brengen principes van kunst aanleren prototypen van voorwerpen maken ontwikkeling van de jeugd beoordelen helpen bij de organisatie van schoolevenementen reiniging van de werkplek gedragsstoornissen contacten onderhouden met pedagogische medewerkers lesoverzicht ontwikkelen studenten raadplegen over leerinhoud muziek improviseren advies geven over lesplannen muziektheorie muziekinstrumenten bespelen muziekinstrumenten soorten handicaps kinderen bijstaan bij de ontwikkeling van fundamentele persoonlijke vaardigheden muziekinstrumenten onderhouden begaafde studenten begeleiden muziekprincipes aanleren toezicht houden op buitenschoolse activiteiten creatieve voorstellingen organiseren ontwikkelingspsychologie werken met elektronische leeromgevingen middelen voor educatieve doeleinden beheren aanwezigheidslijsten bijhouden voldoen aan de fundamentele fysieke behoeften van kinderen in lesmateriaal voorzien onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften productie van knutselwerk leiden muziekgenres studenten begeleiden op schoolreis ouderavond organiseren muzieknotatie naschoolse opvang bieden artistieke materialen selecteren om kunstwerken te creëren

Loopbaanperspectief

Het beroep leraar basisonderwijs behoort tot de beroepsgroep Leerkrachten basisonderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202422400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202426200  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  laag