Beroep Leidinggevende frontoffice medewerkers

Een leidinggevende frontoffice medewerkers coördineert het werk van frontoffice medewerkers. Hij verdeelt en controleert de werkzaamheden die uitgevoerd worden door de frontoffice medewerkers. Hij maakt roosters voor de medewerkers en stelt procedures vast. Hij zorgt er voor dat de activiteiten van de medewerkers zijn afgestemd op die van andere departementen en afdelingen. Hij lost werkgerelateerde problemen op en stelt allerhande rapportages op. De leidinggevende traint en instrueert de front-office medewerkers in hun taken, bedrijfsbeleid of veiligheidsprocedures. Hij evalueert en controleert het functioneren en presenteren van de medewerkers. Indien nodig doet de leidinggevende aanbevelingen aan personeelszaken, bijvoorbeeld over bevordering. De leidinggevende is betrokken bij de werving en selectie van nieuw personeel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Ondernemend / Conventioneel

Taken leidinggevende frontoffice medewerkers

  • Coördineren, toezien op, instrueren, verdelen en controleren van de werkzaamheden van medewerkers.
  • Opstellen van roosters en procedures voor de medewerkers.
  • Zorgen voor afstemming werkzaamheden tussen verschillende afdelingen.
  • Oplossen van werkgerelateerde problemen.
  • Opstellen en voorleggen van allerhande rapportages.
  • Geven of organiseren van trainingen voor medewerkers.
  • Evalueren van functioneren en presteren van de medewerkers.
  • Instrueren van personeelszaken indien er acties ondernomen moeten worden.
  • Betrokken bij de werving en selectie van nieuw personeel.

Gerelateerde beroepen bankwezen

Loopbaanperspectief

Het beroep Leidinggevende frontoffice medewerkers behoort tot de beroepsgroep Directiesecretaresses. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410500  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202417800  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202428300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag