Beroep leidinggevende aquacultuurbedrijf

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Waterstromingen
 • Brandbestrijding bij aquacultuurvoorzieningen
 • Identificatie en classificatie van vissen
 • Ontwerpbeginselen van inperkingssystemen
 • Registratie van incidenten en ongevallen
 • Brandbestrijdingssystemen
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Kennis hebben over zoetwaterecosystemen
 • Verzekeringsbeginselen
 • Waterregelgeving
 • Bioveiligheid

Vaardigheden

 • Beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen
 • Toezien op behandeling van afvalwater
 • Aquacultuurmateriaal onderhouden
 • Taakgegevens bijhouden
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Toezien op onderhoudswerk
 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers
 • Tijdskritische besluiten nemen
 • Ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven
 • Rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen
 • Aquacultuurmateriaal inspecteren
 • Toezien op aquacultuurvoorzieningen
 • Veiligheidssystemen onderhouden
 • Aquatische productieomgevingen controleren
 • Toezien op afvalverwijdering
 • Risico’s in aquacultuurvoorzieningen identificeren
 • Waterstromen en stroomgebieden beheren
 • Strategieën voor aquacultuur ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren in het engels op competent gebruiksniveau teeltuitrusting voor aquacultuur team leiden klein vaartuig besturen geografische informatiesystemen gebruiken werk van teams en individuen plannen in ploegen werken contingentieplannen voor ontsnapte exemplaren implementeren noodcommunicatiesystemen bedienen tijd beheren bij visserijactiviteiten gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden in de buitenlucht werken diensten coördineren teamwerk plannen verbeteringen aanbrengen aan werkactiviteiten in ongunstige weersomstandigheden werken continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken contingentieplannen bij ontsnappingen in een visserijteam werken

Loopbaanperspectief

Het beroep leidinggevende aquacultuurbedrijf behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld