Beroep leidinggevend verpleegkundige

 • Shutterstock.com
  leidinggevend verpleegkundige

Leidinggevende verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het bevorderen en herstellen van de gezondheid van patiënten, het stellen van diagnoses en het verlenen van zorg in geavanceerde omgevingen, het coördineren van zorg binnen gebieden van chronisch ziektebeheer, het verlenen van geïntegreerde zorg en het begeleiden van toegewezen teamleden. Leidinggevende verpleegkundigen zijn algemeen verpleegkundigen die beschikken over een deskundige kennisbank, complexe besluitvormingsvaardigheden en klinische competenties voor een uitgebreide klinische praktijk op hoog niveau.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend

Taken leidinggevend verpleegkundige

 • Geeft leiding aan verpleegkundigen en ander ziekehuispersoneel binnen de afdeling.
 • Monitort/houdt zicht op symptomen en veranderingen in de gesteldheid van de patiënten.
 • Stelt gezondheidsproblemen en de behoeften en wensen van patiënten vast.
 • Ontwikkelt, implementeert en evalueert verpleegplannen.
 • Legt medische dossiers aan en houdt deze bij.
 • Ondersteunt de zorgvrager bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
 • Dient medicaties toe; oraal, rectaal, subcutaan, intramusculair.
 • Bereidt patiënten voor op operaties en assisteert bij onderzoek en behandelingen.
 • Monitort (de werking van) medische apparatuur die wordt gebruikt ten behoeve van de zorg voor en behandeling van patiënten en verricht zonodig aanpassingen.
 • Coördineert de werkzaamheden en stemt deze af met het zorgteam.
 • Ziet toe op de kwaliteit van de patiëntenzorg.
 • Leidt de afdeling, bijvoorbeeld met betrekking tot personeelszaken, financiën en de toewijzing van bedden.

Gerelateerde beroepen verpleegkundige

 • Ambulanceverpleegkundige
 • Bedrijfsverpleegkundige
 • IC verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • OK verpleegkundige
 • Particulier verpleegkundige
 • Psychiatrisch verpleegkundige
 • Schoolverpleegkundige
 • Verpleegkundige (hbo)
 • Verpleegkundige (mbo)
 • Verpleegkundige, anders
 • Wijkverpleegkundige
 • Ziekenverzorgende, verpleeghulp

Kennis

 • Invloed van de sociale context op de gezondheid

Vaardigheden

 • Verpleegkundige zorg evalueren
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Onderzoek uitvoeren inzake gespecialiseerde verpleging
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Verplegende zorg implementeren
 • Wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren
 • Onderzoeksactiviteiten inzake verpleging leiden
 • Zorgkwaliteit analyseren
 • Problemen in de gezondheidszorg oplossen
 • Geavanceerde verpleegzorg plannen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Geneesmiddelen voorschrijven
 • Klinische beslissingen nemen in de geavanceerde praktijk
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Geavanceerde verpleegzorg voorschrijven
 • Duurzaamheidsbeginselen in de gezondheidszorg toepassen
 • Actief luisteren
 • Zorg coördineren
 • Leiderschapsstijlen aanpassen in de gezondheidszorg
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Advies geven over gezonde levensstijlen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Levensreddende maatregelen opstarten
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Thuiszorg voor patiënten regelen
 • Problemen kritisch behandelen
 • Deelnemen aan de opleiding van gezondheidspersoneel
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Beleid bij werkwijzen in de gezondheidszorg implementeren
 • Verplegingsadvies over gezondheidszorg geven
 • Activiteiten delegeren
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Informatie in de gezondheidszorg beheren
 • Bijdragen aan strategische beslissingen inzake gezondheid op hoog niveau
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren
 • Professionele zorg bieden bij verpleging
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Positief beeld van verpleging promoten
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Verpleegkundige verzorging toepassen bij langdurige zorg
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Andere gezondheidswerkers begeleiden
 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen
 • Behoefte aan gevorderde verzorging vaststellen
 • Veranderingen in gezondheidsdiensten leiden
 • Verpleegkundige zorg vaststellen
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Individuen, families en groepen sterker maken
 • Grondbeginselen van verpleging implementeren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Integratie bevorderen
 • Klinische beslissingen nemen
 • Gezondheidsbeoordelingen uitvoeren
 • Geavanceerde strategieën voor gezondheidspromotie ontwikkelen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Mensenrechten promoten
 • Patiëntenontslag door verpleegkundigen uitvoeren
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Patiënten screenen op ziekterisicofactoren
 • Elektronische gezondheidsgegevens gebruiken bij verpleging

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek vreemde talen gebruiken bij zorg

Loopbaanperspectief

Het beroep leidinggevend verpleegkundige behoort tot de beroepsgroep Gespecialiseerd verpleegkundigen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202419500  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202413400  laag
verwachte baanopeningen tot 202432900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag