Beroep Leider militaire operaties

Een leider militaire operaties is de leidinggevende van een onderdeel van de landmacht (bijv. een dienstvak, gevechtstroep of ondersteunende troep). Daarnaast helpt hij bij uitvoeren van de taken van de landmacht, bijvoorbeeld vredesmissie of het verlenen van hulp bij rampen. Hij voert het commando over soldaten in de eerste rij van de gevechtslinie. Hij traint en leidt soldaten op daarbij maakt hij gebruik van verscheidene militaire materialen en tactieken. Een leider militaire operaties mag ook een (niet-juridische) straf opleggen indien dat nodig is. Daarnaast zorgt hij voor de discipline, het welzijn en het carrièrepad van de soldaten waar hij leiding over heeft. Hij bereidt nieuwe militaire strategieën/plannen voor, of past bestaande strategieën aan. Een leider militaire operaties is betrokken bij het werven van nieuwe soldaten. Het is ook belangrijk dat hij effectief overlegt met meerderen, collega's en professionele en maatschappelijke groepen zowel verbaal als op schrift.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Leider militaire operaties: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Taken leider militaire operaties

 • Leiding geven aan een onderdeel van de landmacht.
 • Helpen bij het uitvoeren van taken van de landmacht.
 • Trainen, opleiden en straffen van soldaten.
 • Zorgen voor discipline, welzijn en carrière van soldaten.
 • Voorbereiden of aanpassen van militaire strategieën.
 • Betrokken bij het werven van nieuwe soldaten.
 • Commando voeren over soldaten in de eerste gevechtslinie.
 • Effectief overleggen met meerderen, collega's en professionele en maatschappelijke groepen.

Gerelateerde beroepen strijdkrachten

 • Lid operationele luchtstrijdkrachten
 • Matroos bij operationele strijdkrachten
 • Militair of matroos special forces
 • Officier strijdkrachten
 • Onderofficier strijdkrachten
 • Soldaat bij operationele strijdkrachten
 • Specialist militaire wapens

Loopbaanperspectief

Het beroep Leider militaire operaties behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB