Beroep legerkapitein

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Legerkapitein: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Kennis

 • Militaire gevechtstechnieken

  De vechttechnieken die specifiek zijn voor militaire operaties, met gebruikmaking van militaire wapens en uitrusting, en de voorschriften met betrekking tot militaire gevechtshandelingen.

 • Militaire oefeningen

  De marcheertechnieken en het gebruik van wapens, en andere disciplinaire methoden die worden toegepast bij militaire operaties.

 • Militaire wapens

  De soorten wapens die worden gebruikt door verschillende militaire organisaties, zoals leger, marine of luchtmacht en in verschillende landen wereldwijd, de aspecten en het schadepotentieel van wapens en de manieren om zich tegen wapens te verdedigen.

 • Militaire code

  De bij specifieke inlichtingen- of militaire organisaties en -operaties gebruikte codetaal en het gebruik en de ontcijfering daarvan.

 • Militaire logistiek

  Aan- en afvoer van goederen en materieel naar militaire bases en tijdens militaire operaties te velde, verstoring van de aanvoer bij de vijand, kostenanalyse, de vraag naar materieel en andere logistieke militaire activiteiten

Vaardigheden

 • Logistieke behoeftes analyseren

  Analyseren van de logistieke behoeften van alle verschillende diensten op organisatorisch niveau.

 • Mensenrechten verdedigen

  De mensenrechten ten aanzien van en tussen collega’s beschermen en ook de burgerbevolking waarmee men in contact is.

 • Bijstaan bij militaire logistiek

  Het hogere management van een militaire organisatie bijstaan bij de levering van goederen en middelen aan militaire troepen op het veld en op de basis, bij de verstoring van de vijandelijke stroom van middelen en bij andere logistieke activiteiten in het leger.

 • Toezicht houden op het gebruik van militaire uitrusting

  Toezicht houden op het gebruik van specifiek militair materieel door militairen om ervoor te zorgen dat onbevoegd personeel geen toegang krijgt tot specifieke soorten materieel, dat iedereen het materieel volgens de voorschriften behandelt en dat het alleen onder de juiste omstandigheden wordt gebruikt.

 • Inzet van troepen beheren

  Het inzetten van troepen in conflictgebieden of troepen die hulp nodig hebben beheren en toezicht houden op de procedures voor het inzetten. De inzet van de troepen binnen een gebied voor specifieke missies beheren en ervoor zorgen dat de troepen en middelen aan de missies worden toegewezen in overeenstemming met de tactische overwegingen en de veiligheid van de troepen.

 • Leidinggevenden advies geven over militaire operaties

  Advies geven over de strategische beslissingen van de leidinggevenden over de inzet, de tactiek van de missie, de toewijzing van middelen of andere specifieke kenmerken van de militaire operatie, om de leidinggevenden te helpen een beter besluit te nemen en hen alle relevante informatie te verstrekken over de militaire operatie of de werking van de militaire organisaties in het algemeen.

 • Militaire tactieken bedenken

  De strategische en tactische aspecten van een militaire operatie ontwerpen, rekening houdend met de beschikbare middelen en taken aan de verschillende troepen toewijzen, en toezicht houden op het gebruik van wapens en andere gevechtsuitrusting.

Optionele kennis en vaardigheden

reddingsmissies coördineren patrouilles coördineren zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal geografische informatiesystemen gebruiken geografische informatiesystemen militaire operaties uitvoeren gevaar in risicogebieden inschatten veiligheidsstrategieën testen mogelijke bedreigingen van de nationale veiligheid analyseren humanitaire missies coördineren gevechtsbevelen geven situatieschetsen schrijven militaire troepen bevelen operationele communicatie onderhouden militaire troepen trainen analytisch denken zorgen voor informatiebeveiliging zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens toezicht houden op het onderhoud van militair materiaal

Loopbaanperspectief

Het beroep legerkapitein behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB