Beroep leerverver

Kennis

 • Scheikundige aspecten van leerverven
 • Eigenschappen van bij looien gebruikte chemicaliën

Vaardigheden

 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Werkinstructies uitvoeren
 • In teams werken bij de productie van textiel
 • Communicatietechnieken gebruiken
 • IT-instrumenten gebruiken
 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf
 • Gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren
 • Verschillende kleurnuances herkennen
 • Aanpassen aan veranderende situaties

Optionele kennis en vaardigheden

scheikundige kenmerken van leer testen leerafwerkingstechnieken defecten op ruwe huiden identificeren werkzaamheden in de lederwarenindustrie volgen materiaal onderhouden gezondheid en veiligheid op de werkplek leertechnologie problemen kritisch behandelen fysisch-chemische eigenschappen van huiden en vellen scheikundige aspecten van leer verkrijgen van kleurchemicaliën analytisch denken kwaliteit van leer beheren gedurende het productieproces chemische hulpstoffen testen productierecepten ontwikkelen functies van machines

Loopbaanperspectief

Het beroep leerverver behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld