Beroep leerlingbegeleider

Onderwijsbegeleiders bieden praktische en emotionele ondersteuning aan studenten in een onderwijsinstelling, in kleine groepen, in klaslokalen of individueel. Ze fungeren als een toegankelijke aanspreekpunt met wie studenten contact kunnen opnemen voor een breed scala aan onderwerpen. De onderwijsbegeleider kan advies geven over persoonlijke problemen, zoals sociale integratie en gedragskwesties, en over schoolgerelateerde zaken, zoals het opstellen van adequate leerplanningen, het bespreken van testscores en het informeren van leerlingen over mogelijkheden voor verder onderwijs. Zij kunnen nauw samenwerken met een maatschappelijk werker en/of schoolpsycholoog van de school en indien nodig doorverwijzen naar andere ondersteunende diensten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Gerelateerde beroepen consultancy, coaching

Kennis

 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Leerproblemen
 • Cliëntgerichte begeleiding
 • Analyse van leerbehoeften
 • Begeleidingsmethodes
 • Crisisinterventie

Vaardigheden

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Studenten begeleiden
 • Communiceren over het welzijn van jongeren
 • Contacten onderhouden met onderwijsinstellingen
 • Ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen
 • Toezicht houden op onderwijsontwikkelingen
 • Problemen aanpakken die de academische vooruitgang belemmeren
 • Gedrag van studenten volgen
 • Welzijn van kinderen ondersteunen
 • Actief luisteren
 • Onderwijsbehoeften identificeren
 • Communiceren met jongeren
 • Educatieve testen afnemen

Optionele kennis en vaardigheden

psychologische begeleidingsmethoden in het beroepsonderwijs werken crisisinterventie toepassen samenwerken met onderwijsdeskundigen bakkerij-ingrediënten schoolpsychologie productiemethoden bakkerij beoordelingsprocessen contacten onderhouden met pedagogische medewerkers informatie over studieprogramma’s geven loopbaanbegeleiding bieden procedures in het lager onderwijs toezicht houden op buitenschoolse activiteiten volwassenenonderwijs informatie over de financiering van onderwijs geven veiligheid van studenten garanderen procedures in het hoger onderwijs studenten bijstaan bij het leren aandacht tonen voor de situatie van studenten onderwijswet psychologie contacten onderhouden met ouders van kinderen onderwijsactiviteiten organiseren gedragsstoornissen onderwijs binnen de eigen gemeenschap onderwijsinstellingen inspecteren advies geven over leermethoden ontwikkelingspsychologie procedures in het secundair onderwijs educatief netwerk oprichten helpen bij de organisatie van schoolevenementen