Beroep leerlingbegeleider

Onderwijsbegeleiders bieden praktische en emotionele ondersteuning aan studenten in een onderwijsinstelling, in kleine groepen, in klaslokalen of individueel. Ze fungeren als een toegankelijke aanspreekpunt met wie studenten contact kunnen opnemen voor een breed scala aan onderwerpen. De onderwijsbegeleider kan advies geven over persoonlijke problemen, zoals sociale integratie en gedragskwesties, en over schoolgerelateerde zaken, zoals het opstellen van adequate leerplanningen, het bespreken van testscores en het informeren van leerlingen over mogelijkheden voor verder onderwijs. Zij kunnen nauw samenwerken met een maatschappelijk werker en/of schoolpsycholoog van de school en indien nodig doorverwijzen naar andere ondersteunende diensten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen consultancy, coaching

 • Filosoof
 • Specialist onderwijsmethoden
 • Studieadviseur

Kennis

 • Adolescent psychological development
 • Learning difficulties
 • Client-centred counselling
 • Learning needs analysis
 • Counselling methods
 • Crisis intervention

Vaardigheden

 • Liaise with educational staff
 • Counsel students
 • Communicate on the youth's well-being
 • Liaise with educational institutions
 • Consult student's support system
 • Monitor educational developments
 • Tackle issues that block academic progress
 • Monitor student's behaviour
 • Support children's wellbeing
 • Listen actively
 • Identify education needs
 • Communicate with youth
 • Perform educational testing

Optionele kennis en vaardigheden

psychologische begeleidingsmethoden in het beroepsonderwijs werken crisisinterventie toepassen samenwerken met onderwijsdeskundigen bakkerij-ingrediënten schoolpsychologie productiemethoden bakkerij beoordelingsprocessen contacten onderhouden met pedagogische medewerkers informatie over studieprogramma’s geven loopbaanbegeleiding bieden procedures in het lager onderwijs toezicht houden op buitenschoolse activiteiten volwassenenonderwijs informatie over de financiering van onderwijs geven veiligheid van studenten garanderen procedures in het hoger onderwijs studenten bijstaan bij het leren aandacht tonen voor de situatie van studenten onderwijswet psychologie contacten onderhouden met ouders van kinderen onderwijsactiviteiten organiseren gedragsstoornissen onderwijs binnen de eigen gemeenschap onderwijsinstellingen inspecteren advies geven over leermethoden ontwikkelingspsychologie procedures in het secundair onderwijs educatief netwerk oprichten helpen bij de organisatie van schoolevenementen

Loopbaanperspectief

Het beroep leerlingbegeleider behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag