Beroep leerkracht voortgezet onderwijs

 • Shutterstock.com
  leerkracht voortgezet onderwijs

De leraren van de middelbare school geven onderwijs aan studenten, gewoonlijk kinderen en jonge volwassenen, in een middelbare schoolomgeving. Het zijn meestal vakdocenten die lesgeven in hun eigen vakgebied. Zij maken lesplannen en lesmateriaal, bewaken de voortgang van de studenten, assisteren individueel wanneer dat nodig is en evalueren de kennis en prestaties van de studenten door middel van opdrachten, toetsen en examens.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend

Taken leerkracht voortgezet onderwijs

 • Maakt studiewijzers voor vakken, o.a. met informatie over roosters, de inhoud van lessen, demonstraties, discussiegroepen etc.
 • Bereidt lesmateriaal voor, zoals syllabi, opdrachten, handouts en examens.
 • Bereidt lessen voor (bijv. uitleg, demonstraties, discussiegroepen, practica).
 • Geeft lessen, maakt gebruik van verschillende onderwijsmethoden.
 • Houdt orde en zorgt voor een goede werksfeer in het klaslokaal.
 • Evalueert en beoordeelt het werk van leerlingen zoals examens, opdrachten en verslagen.
 • Evalueert en brengt verslag uit van de prestaties en het gedrag van leerlingen.
 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, bijv. door het lezen van actuele literatuur, te praten met collega's en deel te nemen aan professionele conferenties.
 • Neemt deel aan werkoverleg en andere vergaderingen, overlegt met andere leerkrachten over onderwijskundige kwesties.
 • Neemt deel aan activiteiten gericht op contacten met ouders en contacten met andere scholen.
 • Evalueert en herziet zonodig curricula, lesinhoud, -materiaal, -methode, etc.

Gerelateerde beroepen middelbaar onderwijs

 • Manager/directeur school voor middelbaar onderwijs
 • VO-docent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • VO-docent algemene programma's, geen specifiek gebied
 • VO-docent biowetenschappen, biologie, medicijnen, zorg
 • VO-docent commerciële, economische, administratieve vakken
 • VO-docent maatschappelijk werk, sociale wetenschappen
 • VO-docent onderwijskunde en lerarenopleiding
 • VO-docent overige vakgebieden
 • VO-docent rechten, management, bedrijfsadministratie
 • VO-docent talen, geschiedenis
 • VO-docent technische vakken
 • VO-docent welzijn, gezondheid
 • VO-docent wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie, dierenverzorging

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen
 • Leerproblemen
 • Procedures in het hoger onderwijs

Vaardigheden

 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Studenten beoordelen
 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Studentenrelaties beheren
 • Constructieve kritiek geven
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Studentendiscipline handhaven
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Gedrag van studenten volgen
 • Lesmateriaal opstellen
 • Procedures in het secundair onderwijs
 • Vooruitgang van studenten volgen
 • Huiswerk geven

Optionele kennis en vaardigheden

ethiek talen onderwijzen studenten begeleiden op schoolreis voorstellingsconcepten definiëren gezondheidsvoorlichting bieden geschiedenis van de filosofie visuele kwaliteit van het decor garanderen laboratoriumgebaseerde wetenschappen vennootschapsrecht muziekinstrumenten ouderavond organiseren literatuurtechnieken muziekgenres biomechanische aspecten van sportprestaties geografische gebieden toezicht houden op de speelplaats bedrijfsprocedures linguïstiek beoordelingsprocessen artistieke materialen selecteren om kunstwerken te creëren toxicologie socialisatie bij adolescenten ict-hardwarespecificaties muziekprincipes aanleren wiskunde onderwijzen filosofie onderwijzen moderne talen retoriek sportgeschiedenis computerwetenschappen aardrijkskunde onderwijzen werken met elektronische leeromgevingen scenario adapteren commercieel recht referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen wiskunde schildertechnieken gebruiken informatica onderwijzen technische basis inzake muziekinstrumenten tonen ict-softwarespecificaties competitieve strategieën in sport ontwikkelen lichamelijke ontwikkeling van kinderen geschiedenis onderwijzen teamwork tussen studenten aanmoedigen artistieke materialen om te tekenen gebruiken muziekpartituren lezen muziektheorie trainingen organiseren achtergrondonderzoek uitvoeren voor toneelstukken ict-communicatieprotocollen fysica onderwijzen computertechnologie leerstoornissen identificeren muziekliteratuur computerhardware onderhouden plantkunde toezicht houden op buitenschoolse activiteiten ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen leerondersteuning bieden zangtechnieken geschiedenis van de theologie historische architectuur metafysica veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden in lesmateriaal voorzien muziekinstrumenten bespelen digitale geletterdheid onderwijzen menselijke anatomie muziekinstrumenten onderhouden biologie filosofie klassieke oudheid balans tussen rust en activiteit bevorderen toezicht houden op laboratoriumactiviteiten sportprogramma's personaliseren aanleren van gesproken taal begeleiden ondernemingsrecht kantoorsoftware astronomie onderwijzen indicatoren van een begaafde leerling herkennen wetgeving inzake auteursrecht digitale onderwijsmaterialen ontwikkelen computergeschiedenis grafisch ontwerp helpen bij de organisatie van schoolevenementen chemische processen culturele geschiedenis schrijftechnieken economische principes onderwijzen geologie informatie over sportcompetitie geschiedenis principes van kunst aanleren gebruik van sportmateriaal vakoverschrijdende links met andere vakgebieden identificeren thermodynamica eigenschappen van sportuitrusting sport- en bewegingsgeneeskunde zorgen voor risicobeheer in sport evolutiebiologie natuurkunde laboratoriumproeven uitvoeren toezicht houden op onderwijsontwikkelingen theologie literatuurtheorie sportlessen geven toegepaste zoölogie ecologie filosofische scholen acteermethoden ict-problemen oplossen logica klassieke talen talent identificeren cartografie ontwikkelingen in de kunstwereld opvolgen godsdienstwetenschappen onderwijzen schone kunsten chemie medische microbiologie uitspraaktechnieken klinische chemie sportregels muziek improviseren creativiteit in het team stimuleren moleculaire biologie soorten literatuurgenres tendensen in sportmateriaal volgen bewegingstechnieken scripts creëren voor artistieke productie muziekgroepen leiden it-instrumenten gebruiken mens-computerinteractie geschiedenis van muziekinstrumenten kunstgeschiedenis pedagogie muziek orkestreren principes van literatuur aanleren akoestiek literatuur lesprogramma's voor sport plannen e-learning geografie statistiek astronomie politieke ideologieën verschillende talen spreken middelen voor educatieve doeleinden beheren acteurs en crew leiden politiek repetities organiseren muzieknotatie soorten handicaps pedagogische strategieën gebruiken om creatief engagement te bevorderen economie chemie onderwijzen productie van knutselwerk leiden bedrijfsprincipes aanleren sociologie aanwezigheidslijsten bijhouden principes voor bedrijfsbeheer geografische routes samenwerken met onderwijsdeskundigen geografische informatiesystemen analytische wiskundige berekeningen uitvoeren scenario analyseren literatuurgeschiedenis religieuze studies historische methoden genetica coachingstijl ontwikkelen jongeren voorbereiden op de volwassenheid biologie onderwijzen toneelteksten analyseren financiële wettelijke bepalingen etnolinguïstiek ademhalingstechnieken sportevenementen sportvoeding klimatologie periodisering bedrijfsstrategieconcepten soorten verf studenten helpen met materiaal lokale geografie bronnenindeling laboratoriumtechnieken taalonderwijsmethoden moraliteit motiveren tijdens het sporten