Beroep leerkracht speciaal voortgezet onderwijs

Leerkrachten speciaal voortgezet onderwijs geven speciaal ontworpen onderwijs aan leerlingen met verschillende handicaps op middelbare scholen en zorgen ervoor dat zij hun leerpotentieel bereiken. Sommige van deze leerkrachten werken met kinderen met lichte tot matige handicaps, waarbij een aangepast curriculum wordt geïmplementeerd om aan de specifieke behoeften van elke leerling te voldoen. Anderen helpen en instrueren leerlingen met een verstandelijke beperking en autisme, waarbij de nadruk ligt op het aanleren van basis- en gevorderde geletterdheid, levens- en sociale vaardigheden. Alle leerkrachten beoordelen de vorderingen van de leerlingen, rekening houdend met hun sterke en zwakke punten, en communiceren hun bevindingen aan ouders, begeleiders, bestuurders en andere betrokken partijen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek

Taken leerkracht speciaal voortgezet onderwijs

 • Voorbereiden en verzorgen van de dagelijkse onderwijsactiviteiten.
 • Het hanteren van diverse didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op individuele leer- en opvoedingsdoelen.
 • Het creëren van een leeromgeving waarin leerlingen zich veilig en erkend voelen.
 • Het nakijken en corrigeren van onderwijsactiviteiten.
 • Het bespreken van de voortgang, ontwikkelingen en gedragsproblemen van de leerlingen binnen het begeleidingsteam en met ouders/verzorgers.
 • Het begeleiden van leerlingen volgens het opgestelde zorgplan.
 • Deelnemen aan teamvergaderingen en overige schoolactiviteiten.
 • Zorgdragen voor een correct en volledig leerlingdossier.
 • Zich inzetten voor en activiteiten ontplooien ten behoeve van professionalisering.

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent creatieve vakken
 • Docent drama
 • Docent IT-vakken
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent overige vakgebieden
 • Docent vreemde talen
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Inspecteur onderwijs
 • Leerkracht speciaal overig onderwijs
 • Remedial teacher
 • Rij-examinator
 • Sportleraar

Kennis

 • Onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften
 • Leerproblemen
 • Lichamelijke ontwikkeling van kinderen
 • Curriculumdoelstellingen
 • Zorg voor personen met een handicap

Vaardigheden

 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Procedures in het secundair onderwijs
 • Vooruitgang van studenten volgen
 • Middelbareschoolonderwerpen onderwijzen
 • Studentenrelaties beheren
 • In gespecialiseerd onderwijs voorzien voor kinderen met bijzondere behoeften
 • Contacten onderhouden met ouders van kinderen
 • Studentendiscipline handhaven
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Huiswerk geven
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student
 • Lesmateriaal opstellen
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Constructieve kritiek geven
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Gedrag van studenten volgen
 • Persoonlijke behoeften van deelnemers afwegen tegen behoeften van de groep
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

Optionele kennis en vaardigheden

socialisatie bij adolescenten studenten raadplegen over leerinhoud werken met elektronische leeromgevingen reiniging van de werkplek communicatiestoornissen studenten helpen met materiaal studenten begeleiden op schoolreis auditieve beperking visuele beperking mobiele beperking middelen voor educatieve doeleinden beheren aanwezigheidslijsten bijhouden ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen lesoverzicht ontwikkelen digitale geletterdheid onderwijzen in lesmateriaal voorzien toezicht houden op buitenschoolse activiteiten onafhankelijkheid van studenten stimuleren ouderavond organiseren toezicht houden op de speelplaats helpen bij de organisatie van schoolevenementen kinderen bijstaan bij de ontwikkeling van fundamentele persoonlijke vaardigheden toezicht houden op onderwijsontwikkelingen gedragsstoornissen ontwikkelingsachterstand activiteiten aanmoedigen om motorische vaardigheden te ontwikkelen bescherming van jonge personen promoten teamwork tussen studenten aanmoedigen