Beroep leerkracht scheikunde voortgezet onderwijs

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Learning difficulties
 • Laboratory techniques
 • Chemical processes
 • Post-secondary school procedures
 • Curriculum objectives
 • Chemistry

Vaardigheden

 • Compile course material
 • Liaise with educational support staff
 • Prepare lesson content
 • Secondary school procedures
 • Apply teaching strategies
 • Perform classroom management
 • Monitor student's behaviour
 • Manage student relationships
 • Teach chemistry
 • Assign homework
 • Guarantee students' safety
 • Assist students in their learning
 • Monitor developments in field of expertise
 • Liaise with educational staff
 • Adapt teaching to student's capabilities
 • Observe student's progress
 • Assess students
 • Develop course outline
 • Apply intercultural teaching strategies
 • Maintain students' discipline
 • Give constructive feedback
 • Demonstrate when teaching

Optionele kennis en vaardigheden

werken met elektronische leeromgevingen studenten begeleiden op schoolreis vakoverschrijdende links met andere vakgebieden identificeren laboratoriumgebaseerde wetenschappen natuurkunde indicatoren van een begaafde leerling herkennen toezicht houden op onderwijsontwikkelingen ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen laboratoriumproeven uitvoeren studenten helpen met materiaal soorten handicaps helpen bij de organisatie van schoolevenementen teamwork tussen studenten aanmoedigen toezicht houden op buitenschoolse activiteiten ouderavond organiseren socialisatie bij adolescenten toxicologie toezicht houden op laboratoriumactiviteiten leerstoornissen identificeren in lesmateriaal voorzien jongeren voorbereiden op de volwassenheid middelen voor educatieve doeleinden beheren aanwezigheidslijsten bijhouden toezicht houden op de speelplaats

Loopbaanperspectief

Het beroep leerkracht scheikunde voortgezet onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten algemene vakken secundair onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242300  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202417000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202419300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg laag