Beroep leerkracht kunst voortgezet onderwijs

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen
 • Schone kunsten
 • Procedures in het hoger onderwijs

Vaardigheden

 • Lesmateriaal opstellen
 • Studentendiscipline handhaven
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Huiswerk geven
 • Productie van knutselwerk leiden
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Artistieke materialen selecteren om kunstwerken te creëren
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Principes van kunst aanleren
 • Vooruitgang van studenten volgen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Constructieve kritiek geven
 • Procedures in het secundair onderwijs
 • Gedrag van studenten volgen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Studenten beoordelen
 • Studentenrelaties beheren

Optionele kennis en vaardigheden

wetgeving inzake auteursrecht leerstoornissen identificeren ouderavond organiseren jongeren voorbereiden op de volwassenheid grafisch ontwerp referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen toezicht houden op de speelplaats soorten verf helpen bij de organisatie van schoolevenementen middelen voor educatieve doeleinden beheren vakoverschrijdende links met andere vakgebieden identificeren studenten begeleiden op schoolreis soorten handicaps ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen leerproblemen teamwork tussen studenten aanmoedigen kunstgeschiedenis werken met elektronische leeromgevingen socialisatie bij adolescenten indicatoren van een begaafde leerling herkennen toezicht houden op onderwijsontwikkelingen in lesmateriaal voorzien toezicht houden op buitenschoolse activiteiten ontwikkelingen in de kunstwereld opvolgen artistieke materialen om te tekenen gebruiken studenten helpen met materiaal schildertechnieken gebruiken aanwezigheidslijsten bijhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep leerkracht kunst voortgezet onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten algemene vakken secundair onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242300  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202417000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202419300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg laag