Beroep leerkracht geschiedenis voortgezet onderwijs

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Post-secondary school procedures
 • History
 • Learning difficulties
 • Periodisation
 • Curriculum objectives

Vaardigheden

 • Apply teaching strategies
 • Compile course material
 • Monitor developments in field of expertise
 • Adapt teaching to student's capabilities
 • Assign homework
 • Prepare lesson content
 • Apply intercultural teaching strategies
 • Assess students
 • Liaise with educational support staff
 • Monitor student's behaviour
 • Develop course outline
 • Assist students in their learning
 • Manage student relationships
 • Teach history
 • Observe student's progress
 • Demonstrate when teaching
 • Secondary school procedures
 • Guarantee students' safety
 • Maintain students' discipline
 • Give constructive feedback
 • Perform classroom management
 • Liaise with educational staff

Optionele kennis en vaardigheden

ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen beoordelingsprocessen historische methoden culturele geschiedenis soorten handicaps middelen voor educatieve doeleinden beheren werken met elektronische leeromgevingen in lesmateriaal voorzien vakoverschrijdende links met andere vakgebieden identificeren indicatoren van een begaafde leerling herkennen kunstgeschiedenis geschiedenis van de theologie toezicht houden op de speelplaats historische architectuur ethiek leerstoornissen identificeren toezicht houden op buitenschoolse activiteiten ouderavond organiseren studenten begeleiden op schoolreis jongeren voorbereiden op de volwassenheid leerondersteuning bieden aanwezigheidslijsten bijhouden socialisatie bij adolescenten bronnenindeling helpen bij de organisatie van schoolevenementen toezicht houden op onderwijsontwikkelingen teamwork tussen studenten aanmoedigen

Loopbaanperspectief

Het beroep leerkracht geschiedenis voortgezet onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten algemene vakken secundair onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242300  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202417000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202419300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg laag