Beroep leerkracht basisonderwijs

 • Shutterstock.com
  Leerkracht basisonderwijs

Een leerkracht basisschool geeft les aan kinderen op openbare, bijzondere of particuliere basisscholen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek

Taken leerkracht basisonderwijs

 • Stelt lesplannen op (zowel lange termijn als dagelijkse plannen) volgens de richtlijnen van het curriculum.
 • Bereidt klassikale lessen voor, bijv. door materialen te verzamelen en het klaslokaal gereed te maken.
 • Instrueert kinderen individueel en in groepsverband, maakt daarbij gebruik van verschillende onderwijsmethoden en materialen (bijv. computers, boeken, spellen), aangepast aan de verschillende behoeften van kinderen.
 • Houdt orde en zorgt voor een goede werksfeer in het klaslokaal.
 • Plant en begeleidt activiteiten met de kinderen, bijv. sportactiviteiten, concerten en excursies.
 • Geeft de kinderen werk voor in de klas en huiswerk en beoordeelt dit.
 • Bereidt tests en opdrachten voor, neemt ze af bij de kinderen en beoordeelt de resultaten om de voortgang van de kinderen te evalueren.
 • Observeert en evalueert de prestaties en het gedrag van de kinderen.
 • Houdt toezicht op kinderen tijdens lessen en op andere tijden gedurende de schooldag, zoals op de speelplaats tijdens pauzes.
 • Neemt deel aan werkoverleg en andere vergaderingen en overlegt met andere leerkrachten over onderwijskundige kwesties.
 • Bereidt zich voor op ouderbijeenkomsten en woont deze bij, bijv. om de voortgang en eventuele problemen van kinderen te bespreken.

Gerelateerde beroepen lager onderwijs