Beroep lasser

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fuel gas
 • Torch temperature for metal processes
 • Welding techniques
 • Flammable fluids
 • Types of metal
 • Quality standards

Vaardigheden

 • Perform test run
 • Troubleshoot
 • Interpret 3D plans
 • Remove processed workpiece
 • Handle fuels
 • Align components
 • Recognise signs of corrosion
 • Interpret 2D plans
 • Ensure equipment availability
 • Perform metal inert gas welding
 • Operate oxy-fuel welding torch
 • Monitor gauge
 • Apply arc welding techniques
 • Perform metal active gas welding
 • Wear appropriate protective gear
 • Select filler metal
 • Apply precision metalworking techniques
 • Perform tungsten inert gas welding
 • Operate welding equipment
 • Remove inadequate workpieces
 • Join metals
 • Smooth burred surfaces
 • Ensure correct metal temperature
 • Spot metal imperfections

Optionele kennis en vaardigheden

productie van gereedschappen autogene snijbranders bedienen soorten metaalproductieprocessen puntlastechnieken toepassen soldeerapparatuur bedienen werkstukken voorbehandelen mechanica van motorvoertuigen afvlaktechnologieën voor metaal solderen metaalzettechnieken soldeertechnieken toepassen smeltmiddel aanbrengen zuurstofsnijbranders gebruiken precisiemeetinstrumenten hanteren productie van wapens en munitie plasmasnijbranders gebruiken verwerkt werkstuk markeren planlezen reparatiegegevens opschrijven onderdelen voorbereiden om samen te voegen verbindingstechnologieën voor metaal productie van stalen vaten en soortgelijke containers productie van stoomgeneratoren mechanica van vaartuigen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten verwerking van non-ferrometalen gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole vliegtuigmechanica gasflessen bedienen temperatuurmeters afstellen hefapparatuur bedienen thermietlastechnieken toepassen productie van kleine metalen onderdelen verdedigingssysteem metalen onderdelen monteren ergonomisch werken productie van metalen containers snijtechnieken bouwmaterialen inspecteren producttests uitvoeren verwerking van ferrometalen hardsoldeertechnieken toepassen lasinspectie uitvoeren technische middelen raadplegen voor juiste gasdruk zorgen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep lasser behoort tot de beroepsgroep Lassers en plaatwerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242100  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20247700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  laag