Beroep landschapsinspecteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Ongediertebestrijding bij planten
 • Plantensoorten
 • Diersoorten
 • Onderhoud van natuurgebieden
 • Bestrijding van plantenziekten
 • Eigenschappen van planten
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

Vaardigheden

 • Eigenschappen van planten identificeren
 • Natuurlijke rijkdommen behouden
 • Kaarten lezen
 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen
 • Tuinbouwmateriaal gebruiken
 • Onkruidverdelgingswerkzaamheden uitvoeren
 • Budgetten beheren
 • Toezien op gewasproductie
 • Werkprogramma’s ontwikkelen voor natuurgebieden
 • Verzameld afval beheren
 • Tuinmetselwerk uitvoeren
 • Hekken bouwen
 • Groene planten planten
 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers
 • Leiding geven aan een team in de bosbouw
 • Gevaren bij boomkap beoordelen
 • Kosten op een boerderij schatten
 • Verzorgingsmateriaal voor grasvelden gebruiken
 • Areaal gereedmaken
 • Materiaal voor tuinaanleg gebruiken
 • Technisch materiaal onderhouden
 • Leiding geven aan personeel
 • Ongediertebestrijding uitvoeren
 • Advies geven over meststoffen en herbiciden

Optionele kennis en vaardigheden

bosbouwstrategieën ontwikkelen bodemstructuur grond inzaaien boswetgeving toepassen bosecologie onafhankelijke operationele besluiten nemen landmetingen uitvoeren tijd beheren bij bosbouw vrijwilligers ondersteunen een computer gebruiken afvalbeheer grasvelden en gras onderhouden brandbestrijdingssystemen schoonmaakactiviteiten buitenshuis uitvoeren gewassen oogsten analytisch denken afval beheren oogstmethoden voor planten