Beroep landschapsinspecteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Diersoorten
 • Ongediertebestrijding bij planten
 • Bestrijding van plantenziekten
 • Plantensoorten
 • Eigenschappen van planten
 • Onderhoud van natuurgebieden

Vaardigheden

 • Areaal gereedmaken
 • Groene planten planten
 • Materiaal voor tuinaanleg gebruiken
 • Onkruidverdelgingswerkzaamheden uitvoeren
 • Hekken bouwen
 • Advies geven over meststoffen en herbiciden
 • Leiding geven aan personeel
 • Werkprogramma’s ontwikkelen voor natuurgebieden
 • Toezien op gewasproductie
 • Tuinmetselwerk uitvoeren
 • Leiding geven aan een team in de bosbouw
 • Technisch materiaal onderhouden
 • Kaarten lezen
 • Budgetten beheren
 • Verzameld afval beheren
 • Verzorgingsmateriaal voor grasvelden gebruiken
 • Gevaren bij boomkap beoordelen
 • Eigenschappen van planten identificeren
 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen
 • Kosten op een boerderij schatten
 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers
 • Ongediertebestrijding uitvoeren
 • Natuurlijke rijkdommen behouden
 • Tuinbouwmateriaal gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

afvalbeheer tijd beheren bij bosbouw schoonmaakactiviteiten buitenshuis uitvoeren onafhankelijke operationele besluiten nemen boswetgeving toepassen bosecologie gewassen oogsten afval beheren grond inzaaien grasvelden en gras onderhouden brandbestrijdingssystemen oogstmethoden voor planten vrijwilligers ondersteunen analytisch denken bodemstructuur landmetingen uitvoeren bosbouwstrategieën ontwikkelen een computer gebruiken