Beroep landmeter

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Landmeting
 • Cartografie
 • Topografie
 • Civiele techniek
 • Inspectiemethoden
 • Geodesie
 • Technische tekeningen
 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten
 • Engineeringprocessen
 • Geomatica
 • Technische beginselen
 • Wiskunde

Vaardigheden

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Berekeningen van onderzoeken vergelijken
 • Onderzoeksactiviteiten documenteren
 • Landmeetapparatuur bedienen
 • Onderzoeksberekeningen uitvoeren
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Landmeetapparatuur afstellen
 • Grenzen vaststellen
 • Verslag van landmeting voorbereiden
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Landmetingen uitvoeren
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Elektronische instrumenten kalibreren
 • Onderzoeksmetingen registreren

Optionele kennis en vaardigheden

geografische informatiesystemen kadastrale kaarten maken themakaarten maken fotogrammetrie wetenschappelijke apparatuur ontwerpen geologische kaartsecties voorbereiden adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw voorafgaand aan landmeting onderzoek uitvoeren gis-gegevens verzamelen gis-rapporten maken digitale cartografie toepassen vastgoed taxeren cad-software gebruiken luchtfoto’s bestuderen gegevens verzamelen met een gps geologische databases ontwikkelen geografische informatiesystemen gebruiken geofysische gegevens interpreteren geologie architecten adviseren geografie wettelijke voorschriften voor stedelijke planning verzamelde onderzoeksgegevens verwerken geologische gegevens verzamelen kaartgegevens verzamelen

Loopbaanperspectief

Het beroep landmeter behoort tot de beroepsgroep Architecten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog