Beroep landmeter kadaster

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Landmeter kadaster: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Cartografie

  De studie van de interpretatie van de inhoud van kaarten, de metingen en de technische specificaties. 

 • Inspectiemethoden

  Inzicht hebben in de enquêtemethoden, de teledetectietechnieken en apparatuur.

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

Vaardigheden

 • Landmetingen uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om de locatie en kenmerken van natuurlijke en door de mens aangelegde structuren op zowel het oppervlakte- als het grondwater en onder water te bepalen. Elektronische apparatuur voor de meting van de afstand en digitale meetinstrumenten bedienen.

 • Onderzoeksactiviteiten documenteren

  Alle vereiste administratieve, operationele en technische documenten in verband met een enquête voltooien en indienen.

 • Onderzoeksmetingen registreren

  Beschrijvende gegevens verzamelen en verwerken aan de hand van documenten zoals schetsen, tekeningen en nota’s.

 • Kadastrale kaarten creëren

  Kaarten creëren aan de hand van gegevens die zijn verzameld tijdens het onderzoeken en meten van activiteiten en gespecialiseerde software waarin de grenzen van een regio en de grenzen van de gebouwen worden geschetst.

 • Berekeningen van onderzoeken vergelijken

  De nauwkeurigheid van gegevens bepalen door berekeningen te vergelijken met toepasselijke normen.

 • Onderzoeksberekeningen uitvoeren

  Uitvoeren van berekeningen en het verzamelen van technische gegevens voor het bepalen van grondkrommingscorrecties, aanpassingen en aansluitingen op het traject, niveau runs, azimuts, plaatsen van markeringen, enz.

 • Landmeetapparatuur bedienen

  Bedienen en afstellen van meetinstrumenten zoals theodolieten en prisma's en andere elektronische afstandsmeetinstrumenten.

 • Verzamelde onderzoeksgegevens verwerken

  Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens uit een brede hoeveelheid aan bronnen, zoals satellietopnames, luchtfotografie en lasermeetsystemen.

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

Optionele kennis en vaardigheden

rechtsstelsels voor de bouwnijverheid visuele gegevenspresentatie bieden voldoen aan wettelijke bepalingen cad-software kwaliteitsstandaarden gegevensverwerkingstechnieken gebruiken technieken voor visuele presentatie gezamenlijke eigendom gegevens verzamelen met een gps vergunningen voor bouwplannen controleren kadaster beheren vragen beantwoorden cad-software gebruiken gps-systemen gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep landmeter kadaster behoort tot de beroepsgroep Architecten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB