Beroep Ingenieur Landbouwwetenschappen

Landbouwkundig ingenieurs verlenen advies aan bedrijven, landbouwcoöperaties, agrariërs en tuinders over de teelt van voedingsgewassen. Ze bestuderen de wetenschap, technologie en de bedrijfsvoering met betrekking tot groeiende planten. Zij onderzoeken gewassen en voeren experimenten uit om de opbrengst van gewassen en de productie van agrarische bedrijven te verbeteren. Landbouwkundig ingenieurs onderzoeken ook de meest effectieve manieren om planten te oogsten en te telen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Taken ingenieur landbouwwetenschappen

 • Informeren en adviseren van landbouw ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de productie.
 • Bestuderen en onderzoeken van factoren en methoden die van invloed zijn op het productieproces.
 • Ontwikkelen en toetsten van nieuwe methoden, procedures en praktijken ten behoeve van de verbetering en professionalisering van landbouw.
 • Onderzoeken van en anticiperen op oorzaak-gevolg relaties.
 • Toezicht houden op landbouwgebieden met het oog op maximaal commercieel, recreatief en ecologisch nut.
 • Onderzoeken, plannen en uitvoeren van management procedures ten behoeve van het omgaan met onvoorziene zaken als brand, overstromingen en epidemieën.
 • Opmaken van wetenschappelijke rapporten en voorlichting geven in brede zin door het geven van presentaties en het bijwonen van bijvoorbeeld congressen.
 • Houden van scherp toezicht op de lokale omgeving zodat veiligheid gewaarborgd wordt en de omgeving er niet onder lijdt.

Gerelateerde beroepen landbouw

 • Akkerbouwer, groententeler (hobby)
 • Akkerbouwer, groententeler, champignonteler
 • Bedrijfsvervanger agrarische sector
 • Bestuurder landbouwmachine, tractor
 • Boer gemengd bedrijf
 • Boer gemengd bedrijf (hobby)
 • Boom-, heesterkweker, fruitteler
 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Fruitplukker (seizoenarbeid)
 • Hulpkracht akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Hulpkracht boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Hulpkracht groentekwekerij
 • Hulpkracht kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Inspecteur landbouw, visserij
 • Kwaliteitscontroleur landbouwproducten
 • Landbouwtechnicus
 • Manager/directeur boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Manager/directeur kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Medewerker boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Meewerkend voorman akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Meewerkend voorman boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Monteur landbouwmachines
 • Oogst medewerker
 • Wijnbouwer

Kennis

 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Milieubeleid
 • Projectbeheer
 • Veeteeltsystemen
 • Beginselen van projectbeheer

Vaardigheden

 • Advies geven over vee en begeleiding bieden
 • Verbeteringen aanbrengen aan werkactiviteiten
 • Marktonderzoek uitvoeren
 • Veeproductie onderzoeken
 • Advies geven aan kwekerijen
 • Milieuproblemen melden
 • Advies geven over efficiëntieverbeteringen
 • Advies geven aan boeren
 • Verbeteringsprogramma’s voor grond en planten maken
 • Milieu-incidenten melden
 • Toelichting geven over recyclevoorschriften
 • Milieubeheerplannen van boerderijen controleren
 • Advies geven over bodem- en waterbescherming
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

precisielandbouw toepassen visserijprojecten beheren werk van werknemers beoordelen werknemers opleiden zorgen voor naleving van de milieuwetgeving voldoen aan wettelijke bepalingen raadplegingsmethoden biologische landbouw projectvoorschriften inspecteren voldoen aan bepalingen inzake boerderijen team leiden advies geven over irrigatieprojecten medewerkers opleiden over recyclingprogramma’s noodzaak van nieuwe landbouwtechnologieën beoordelen