Beroep landbouwtechnisch ingenieur

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Landbouwmateriaal
 • Machinebouw
 • Mechanica
 • Landbouwchemicaliën
 • Technische tekeningen
 • Engineeringprocessen
 • Technische beginselen
 • Wiskunde
 • Agrarische productiebeginselen
 • Productieprocessen
 • Fabricageprocessen
 • Wetgeving inzake landbouw
 • CAD-software
 • Industriële techniek

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Technische documentatie aanleveren
 • Problemen oplossen
 • Technische tekeningen lezen
 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren
 • Computergestuurde technische systemen gebruiken
 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid
 • Een computer gebruiken
 • CAD-software gebruiken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Technische ontwerpen goedkeuren

Optionele kennis en vaardigheden

de bediening van een machine installeren tijdschatting maken voor werkzaamheden analytische wiskundige berekeningen uitvoeren toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen landbouwmachines onderhouden blauwdrukken prototypes ontwerpen materiaalmechanica haalbaarheid van productie vaststellen virtueel model van een product maken cae-software productiecapaciteit vaststellen kosten-batenanalyserapporten verstrekken planlezen roterende machines onderhouden productieontwikkelingen controleren cam-software gebruiken reverse-engineering grond- en hulpstoffen beheren productieprocessen plannen advies geven aan technici landbouwmachines gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep landbouwtechnisch ingenieur behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog