Beroep landbouwtechnicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Laboratory techniques

Vaardigheden

  • Analyse scientific data
  • Conduct field work
  • Analyse test data
  • Apply safety procedures in laboratory
  • Maintain laboratory equipment
  • Gather experimental data
  • Analyse environmental data
  • Write work-related reports
  • Execute analytical mathematical calculations

Optionele kennis en vaardigheden

bodemkunde verbetering van gewasopbrengst onderzoeken tanks voor viticultuur onderhouden wijnbouw oogstmethoden voor planten containers voor aquacultuur onderhouden advies geven over oorzaken van gewasafwijkingen gewassen controleren voortplantingstechnieken op het gebied van aquacultuur watergebaseerde aquacultuurfaciliteiten onderhouden advies geven over meststoffen en herbiciden advies geven aan boeren agrarische grondstoffen, zaden en diervoeders schade aan gewassen beoordelen visserijen controleren bodem irrigeren kweekvoorraden voor aquacultuur kweken weerkundige gegevens verzamelen chemie problemen in wijngaarden beoordelen gewasziekten voorkomen landbouwmateriaal landbouwvelden inspecteren tuinbouwbeginselen kwaliteit van wijngaarden beoordelen aquacultuursector agrarische productiebeginselen landbouwchemicaliën biologie

Loopbaanperspectief

Het beroep landbouwtechnicus behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld