Beroep landbouwtechnicus

Een landbouwtechnicus biedt technische en wetenschappelijke ondersteuning aan landbouwers en helpt op diverse gebieden met de dieren en producten. Hij of zij zorgt ervoor dat landbouwmachines, werktuigen en installaties correct werken en goed onderhouden worden. Daarnaast houdt een landbouwtechnicus zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van experimenten, testen en analyses ten behoeve van de kwaliteitsverbetering.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Taken landbouwtechnicus

 • Bieden van technische ondersteuning (onderhoud en reparatie) bij de werking van landbouwmachines en -installaties.
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles (bij zowel dieren als producten).
 • Kunstmatige inseminatie toepassen en opvolgen.
 • Voorbereidingen treffen ten behoeve van experimenten, testen en analyses en assisteren bij de uitvoering.
 • Uitvoeren van analyses om te komen tot kwaliteitsstandaarden.
 • Een inschatting maken van de kosten van materialen en menskracht bij diverse projecten.

Gerelateerde beroepen landbouw

 • Akkerbouwer, groententeler (hobby)
 • Akkerbouwer, groententeler, champignonteler
 • Bedrijfsvervanger agrarische sector
 • Bestuurder landbouwmachine, tractor
 • Boer gemengd bedrijf
 • Boer gemengd bedrijf (hobby)
 • Boom-, heesterkweker, fruitteler
 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Fruitplukker (seizoenarbeid)
 • Hulpkracht akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Hulpkracht boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Hulpkracht groentekwekerij
 • Hulpkracht kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Ingenieur landbouwwetenschappen
 • Inspecteur landbouw, visserij
 • Kwaliteitscontroleur landbouwproducten
 • Landbouwkundig adviseur
 • Manager/directeur akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Manager/directeur boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Manager/directeur kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Medewerker boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Meewerkend voorman akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Meewerkend voorman boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Monteur landbouwmachines
 • Oogst medewerker
 • Wijnbouwer

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Veldwerk uitvoeren
 • Wetenschappelijke gegevens analyseren
 • Milieugegevens analyseren
 • Testgegevens analyseren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

Optionele kennis en vaardigheden

watergebaseerde aquacultuurfaciliteiten onderhouden tuinbouwbeginselen advies geven over oorzaken van gewasafwijkingen weerkundige gegevens verzamelen oogstmethoden voor planten tanks voor viticultuur onderhouden advies geven aan boeren chemie problemen in wijngaarden beoordelen bodem irrigeren landbouwmateriaal advies geven over meststoffen en herbiciden kwaliteit van wijngaarden beoordelen gewassen controleren kweekvoorraden voor aquacultuur kweken visserijen controleren gewasziekten voorkomen agrarische productiebeginselen containers voor aquacultuur onderhouden agrarische grondstoffen, zaden en diervoeders landbouwchemicaliën verbetering van gewasopbrengst onderzoeken aquacultuursector voortplantingstechnieken op het gebied van aquacultuur bodemkunde landbouwvelden inspecteren wijnbouw biologie schade aan gewassen beoordelen