Beroep landbouwtechnicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke gegevens analyseren
 • Veldwerk uitvoeren
 • Testgegevens analyseren
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Milieugegevens analyseren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

bodemkunde verbetering van gewasopbrengst onderzoeken tanks voor viticultuur onderhouden wijnbouw oogstmethoden voor planten containers voor aquacultuur onderhouden advies geven over oorzaken van gewasafwijkingen gewassen controleren voortplantingstechnieken op het gebied van aquacultuur watergebaseerde aquacultuurfaciliteiten onderhouden advies geven over meststoffen en herbiciden advies geven aan boeren agrarische grondstoffen, zaden en diervoeders schade aan gewassen beoordelen visserijen controleren bodem irrigeren kweekvoorraden voor aquacultuur kweken weerkundige gegevens verzamelen chemie problemen in wijngaarden beoordelen gewasziekten voorkomen landbouwmateriaal landbouwvelden inspecteren tuinbouwbeginselen kwaliteit van wijngaarden beoordelen aquacultuursector agrarische productiebeginselen landbouwchemicaliën biologie