Beroep landbouwmachinist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Herbiciden
 • Mechanische werktuigen
 • Verkeerswetgeving
 • Bestrijding van plantenziekten
 • Pesticiden

Vaardigheden

 • Meststof verspreiden
 • Gewassen oogsten
 • Bodembedekkende gewassen oogsten
 • Chemische producten voor bodem en planten beheren
 • In een landgebaseerd team werken
 • Instructies implementeren
 • Eigenschappen van planten identificeren
 • Landbouwmachines gebruiken
 • Tractorwerktuig voorttrekken met behulp van een aftakas
 • Instructies begrijpen

Optionele kennis en vaardigheden

agronomie gps-systemen gebruiken onafhankelijke operationele besluiten nemen materiaal lossen een computer gebruiken bemestingsbeginselen materiaal voor tuinaanleg gebruiken materiaal laden precisielandbouw toepassen bodem irrigeren verschillende communicatiekanalen gebruiken problemen kritisch behandelen mechanisch materiaal onderhouden oplossingen voor problemen creëren laad- en loswerkzaamheden uitvoeren communiceren met klanten milieubeleid botanische variëteiten uitrusting voor de oogst prepareren meststoffen