Beroep landbouwmachinist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Landbouwmachinist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Herbiciden

  Soorten chemische eigenschappen van herbiciden en hun schadelijke effecten op mens en milieu.

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Bestrijding van plantenziekten

  Soorten en kenmerken van ziekten in planten en gewassen. Verschillende soorten controlemethoden, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, de milieu- en klimaatomstandigheden en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Pesticiden

  Soorten chemische kenmerken van pesticiden en hun schadelijke effecten op mens en milieu.

Vaardigheden

 • Meststof verspreiden

  Bemestingsoplossingen verspreiden om de groei van planten te bevorderen.

 • Gewassen oogsten

  Landbouwproducten manueel of met gebruik van geschikt gereedschap maaien, plukken of snijden. Rekening houden met de relevante kwaliteitscriteria van de producten, de hygiënevoorschriften en de passende methoden.

 • Bodembedekkende gewassen oogsten

  Bodembedekkende gewassen, zoals alfalfa, zaaien of oogsten.

 • Chemische producten voor bodem en planten beheren

  Het hanteren van chemische producten voor bodem en planten, dit omvat het schoonmaken van de apparatuur die wordt gebruikt voor het verspreiden en sproeien, het mengen van chemische stoffen, het bereiden van pesticiden en onkruidbestrijdingsmiddelen om te sproeien, het bereiden van meststoffen voor verspreiding.

 • In een landgebaseerd team werken

  Samenwerken met anderen in een team voor activiteiten op het land van machines voor de landbouwproductie en landschapsarchitectuur.

 • Instructies implementeren

  Schriftelijke of mondelinge instructies kunnen implementeren.

 • Eigenschappen van planten identificeren

  Gewaskenmerken in kaart brengen en classificeren. Verschillende soorten gloeilampen kunnen herkennen aan de hand van de naam, de grootte, de veldmarkeringen en de voorraadmarkeringen

 • Landbouwmachines gebruiken

  Gemotoriseerde landbouwmachines, met inbegrip van trekkers, balers, sproeiers, ploegen, maaimachines, combineermachines, grondverzetmachines, vrachtwagens en irrigatie-installaties.

 • Trekkerwerktuig voorttrekken met behulp van een aftakas

  Een werktuig voorttrekken dat is verbonden met een trekker die voorzien is van een aftakas.

 • Instructies begrijpen

  In staat zijn om mondelinge en schriftelijke instructies te begrijpen.

Optionele kennis en vaardigheden

agronomie gps-systemen gebruiken onafhankelijke operationele besluiten nemen materiaal lossen een computer gebruiken bemestingsbeginselen materiaal voor tuinaanleg gebruiken materiaal laden precisielandbouw toepassen bodem irrigeren verschillende communicatiekanalen gebruiken problemen kritisch behandelen mechanisch materiaal onderhouden oplossingen voor problemen creëren laad- en loswerkzaamheden uitvoeren communiceren met klanten milieubeleid botanische variëteiten uitrusting voor de oogst prepareren meststoffen

Loopbaanperspectief

Het beroep landbouwmachinist behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB