Beroep landbouwmachinist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Herbicides
 • Mechanical tools
 • Road traffic laws
 • Plant disease control
 • Pesticides

Vaardigheden

 • Spread fertiliser
 • Harvest crop
 • Harvest cover crops
 • Handling chemical products for soil and plants
 • Work in a land-based team
 • Implement instructions
 • Identify plants characteristics
 • Operate agricultural machinery
 • Tow a tractor implement using the power take-off
 • Understand instructions

Optionele kennis en vaardigheden

agronomie gps-systemen gebruiken onafhankelijke operationele besluiten nemen materiaal lossen een computer gebruiken bemestingsbeginselen materiaal voor tuinaanleg gebruiken materiaal laden precisielandbouw toepassen bodem irrigeren verschillende communicatiekanalen gebruiken problemen kritisch behandelen mechanisch materiaal onderhouden oplossingen voor problemen creëren laad- en loswerkzaamheden uitvoeren communiceren met klanten milieubeleid botanische variëteiten uitrusting voor de oogst prepareren meststoffen

Loopbaanperspectief

Het beroep landbouwmachinist behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag