Beroep landbouwmachinist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Herbiciden
 • Mechanische werktuigen
 • Verkeerswetgeving
 • Bestrijding van plantenziekten
 • Pesticiden

Vaardigheden

 • Meststof verspreiden
 • Gewassen oogsten
 • Bodembedekkende gewassen oogsten
 • Chemische producten voor bodem en planten beheren
 • In een landgebaseerd team werken
 • Instructies implementeren
 • Eigenschappen van planten identificeren
 • Landbouwmachines gebruiken
 • Tractorwerktuig voorttrekken met behulp van een aftakas
 • Instructies begrijpen

Optionele kennis en vaardigheden

agronomie gps-systemen gebruiken onafhankelijke operationele besluiten nemen materiaal lossen een computer gebruiken bemestingsbeginselen materiaal voor tuinaanleg gebruiken materiaal laden precisielandbouw toepassen bodem irrigeren verschillende communicatiekanalen gebruiken problemen kritisch behandelen mechanisch materiaal onderhouden oplossingen voor problemen creëren laad- en loswerkzaamheden uitvoeren communiceren met klanten milieubeleid botanische variëteiten uitrusting voor de oogst prepareren meststoffen

Loopbaanperspectief

Het beroep landbouwmachinist behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag