Beroep landbouwmachinemonteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Landbouwmateriaal
 • Mechanica

Vaardigheden

 • Testapparatuur gebruiken
 • Proefdraaien
 • Testgegevens vastleggen
 • Machineonderhoud uitvoeren
 • Storingen aan apparatuur oplossen
 • Landbouwmachines onderhouden
 • Solderen
 • Lasapparatuur bedienen
 • Routinecontroles van machines uitvoeren
 • Onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren
 • Technische middelen raadplegen

Optionele kennis en vaardigheden

verkoopfacturen opstellen reparatiekosten schatten elektrische apparatuur onderhouden pneumatiek klanten informatie geven in verband met reparaties hydraulica pneumatische systemen installeren hydraulische systemen onderhouden gevaarlijk afval verwijderen landbouwmachines gebruiken elektrische en elektronische apparatuur installeren technische documentatie aanleveren advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid elektronische apparatuur onderhouden zorgen voor naleving van de milieuwetgeving elektrische aansluitschema’s goederen bestellen problemen oplossen machines monteren conformiteitsdocumenten voorbereiden technische communicatievaardigheden toepassen een computer gebruiken elektronica hydraulische systemen installeren reparatiegegevens opschrijven

Loopbaanperspectief

Het beroep landbouwmachinemonteur behoort tot de beroepsgroep Machinemonteurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241600  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  hoog
verwachte baanopeningen tot 202412300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld