Beroep landbouwkundig adviseur

Landbouwkundig ingenieurs verlenen advies aan bedrijven, landbouwcoöperaties, agrariërs en tuinders over de teelt van voedingsgewassen. Ze bestuderen de wetenschap, technologie en de bedrijfsvoering met betrekking tot groeiende planten. Zij onderzoeken gewassen en voeren experimenten uit om de opbrengst van gewassen en de productie van agrarische bedrijven te verbeteren. Landbouwkundig ingenieurs onderzoeken ook de meest effectieve manieren om planten te oogsten en te telen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken landbouwkundig adviseur

 • Informeren en adviseren van landbouw ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de productie.
 • Bestuderen en onderzoeken van factoren en methoden die van invloed zijn op het productieproces.
 • Ontwikkelen en toetsten van nieuwe methoden, procedures en praktijken ten behoeve van de verbetering en professionalisering van landbouw.
 • Onderzoeken van en anticiperen op oorzaak-gevolg relaties.
 • Toezicht houden op landbouwgebieden met het oog op maximaal commercieel, recreatief en ecologisch nut.
 • Onderzoeken, plannen en uitvoeren van management procedures ten behoeve van het omgaan met onvoorziene zaken als brand, overstromingen en epidemieën.
 • Opmaken van wetenschappelijke rapporten en voorlichting geven in brede zin door het geven van presentaties en het bijwonen van bijvoorbeeld congressen.
 • Houden van scherp toezicht op de lokale omgeving zodat veiligheid gewaarborgd wordt en de omgeving er niet onder lijdt.

Gerelateerde beroepen landbouw

 • Akkerbouwer, groententeler (hobby)
 • Akkerbouwer, groententeler, champignonteler
 • Bedrijfsvervanger agrarische sector
 • Bestuurder landbouwmachine, tractor
 • Boer gemengd bedrijf
 • Boer gemengd bedrijf (hobby)
 • Boom-, heesterkweker, fruitteler
 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Fruitplukker (seizoenarbeid)
 • Hulpkracht akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Hulpkracht boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Hulpkracht groentekwekerij
 • Hulpkracht kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Inspecteur landbouw, visserij
 • Kwaliteitscontroleur landbouwproducten
 • Landbouwtechnicus
 • Manager/directeur boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Manager/directeur kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Medewerker boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Meewerkend voorman akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Meewerkend voorman boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Monteur landbouwmachines
 • Oogst medewerker
 • Wijnbouwer

Kennis

 • Plant propagation
 • Mathematics
 • Environmental legislation
 • Agronomy
 • Livestock species
 • Plant disease control
 • Environmental legislation in agriculture and forestry
 • Irrigation systems
 • Laboratory techniques
 • Budgetary principles
 • Crop production principles
 • Biology
 • Pesticides
 • European pesticide legislation
 • Horticulture principles
 • Plant harvest methods
 • Consultation methods
 • Pest control in plants

Vaardigheden

 • Gather experimental data
 • Use agricultural information systems and databases
 • Execute analytical mathematical calculations
 • Supervise hygiene procedures in agricultural settings
 • Manage nutrients
 • Manage livestock
 • Consult with business clients
 • Perform laboratory tests
 • Maintain laboratory equipment
 • Apply horticultural standards and practices
 • Research improvement of crop yields
 • Write work-related reports
 • Apply safety procedures in laboratory

Optionele kennis en vaardigheden

schade aan gewassen beoordelen beschermingsplannen voor oogst maken toezicht houden op laboratoriumactiviteiten biologische landbouw soorten opslagfaciliteiten wetenschappelijke verhandelingen schrijven oplossingen voor problemen creëren gewasziekten voorkomen communiceren met klanten technische rapporten schrijven monsters voor analyse verzamelen persoonlijke vaardigheden ontwikkelen voeden van vee protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen bemestingsbeginselen preventie van verontreiniging toezien op gewasproductie wetenschappelijke documentatie archiveren communicatietechnieken gebruiken medische microbiologie bodemstructuur contacten onderhouden met gewastelers advies geven over meststoffen en herbiciden een computer gebruiken moleculaire biologie taakgegevens bijhouden leiding geven aan agrarisch personeel kwaliteitseisen voor opslagfaciliteiten onderzoeksvoorstellen schrijven landbouwmateriaal boerderijmiddelen beheren irrigatiestrategieën ontwikkelen beslissingen nemen inzake teelt van planten advies geven over oorzaken van gewasafwijkingen ecologie gewassen controleren genetische manipulatie groei van planten onderhouden advies geven over bodem- en waterbescherming voldoen aan het agrarisch praktijkreglement eigen verantwoordelijkheid aanvaarden klinische chemie wetenschappelijke theorieën ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep landbouwkundig adviseur behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog