Beroep landbouwkundig adviseur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Vermeerdering van planten
 • Wiskunde
 • Milieuwetgeving
 • Agronomie
 • Soorten vee
 • Bestrijding van plantenziekten
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Irrigatiesystemen
 • Laboratoriumtechnieken
 • Begrotingsbeginselen
 • Beginselen van gewasproductie
 • Biologie
 • Pesticiden
 • Europese wetgeving inzake pesticiden
 • Tuinbouwbeginselen
 • Oogstmethoden voor planten
 • Raadplegingsmethoden
 • Ongediertebestrijding bij planten

Vaardigheden

 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Voedingsstoffen beheren
 • Vee beheren
 • Overleggen met businessklanten
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Tuinbouwnormen en -praktijken toepassen
 • Verbetering van gewasopbrengst onderzoeken
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

schade aan gewassen beoordelen beschermingsplannen voor oogst maken toezicht houden op laboratoriumactiviteiten biologische landbouw soorten opslagfaciliteiten wetenschappelijke verhandelingen schrijven oplossingen voor problemen creëren gewasziekten voorkomen communiceren met klanten technische rapporten schrijven monsters voor analyse verzamelen persoonlijke vaardigheden ontwikkelen voeden van vee protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen bemestingsbeginselen preventie van verontreiniging toezien op gewasproductie wetenschappelijke documentatie archiveren communicatietechnieken gebruiken medische microbiologie bodemstructuur contacten onderhouden met gewastelers advies geven over meststoffen en herbiciden een computer gebruiken moleculaire biologie taakgegevens bijhouden leiding geven aan agrarisch personeel kwaliteitseisen voor opslagfaciliteiten onderzoeksvoorstellen schrijven landbouwmateriaal boerderijmiddelen beheren irrigatiestrategieën ontwikkelen beslissingen nemen inzake teelt van planten advies geven over oorzaken van gewasafwijkingen ecologie gewassen controleren genetische manipulatie groei van planten onderhouden advies geven over bodem- en waterbescherming voldoen aan het agrarisch praktijkreglement eigen verantwoordelijkheid aanvaarden klinische chemie wetenschappelijke theorieën ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep landbouwkundig adviseur behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog