Beroep landbouwkundig adviseur

 • Shutterstock.com
  landbouwkundig adviseur

Een ingenieur landbouwwetenschappen doet onderzoek naar de ontwikkeling en verbetering van landbouw. Hij of zij richt zich met name op productietechnieken, kwantiteit en kwaliteit en het proces van basisproduct tot eindproduct. Dit altijd met het oog op de omgeving zodat veiligheid gewaarborgd wordt en de omgeving er niet onder lijdt. Ongunstige milieueffecten worden daarbij preventief aangepakt. Het uiteindelijke doel van de ingenieur landbouwwetenschappen is dat er voldoende voedsel wordt geproduceerd met inachtneming van de lokale omgeving en de daar aanwezige omstandigheden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Taken landbouwkundig adviseur

 • Informeren en adviseren van landbouw ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de productie.
 • Bestuderen en onderzoeken van factoren en methoden die van invloed zijn op het productieproces.
 • Ontwikkelen en toetsten van nieuwe methoden, procedures en praktijken ten behoeve van de verbetering en professionalisering van landbouw.
 • Onderzoeken van en anticiperen op oorzaak-gevolg relaties.
 • Toezicht houden op landbouwgebieden met het oog op maximaal commercieel, recreatief en ecologisch nut.
 • Onderzoeken, plannen en uitvoeren van management procedures ten behoeve van het omgaan met onvoorziene zaken als brand, overstromingen en epidemieën.
 • Opmaken van wetenschappelijke rapporten en voorlichting geven in brede zin door het geven van presentaties en het bijwonen van bijvoorbeeld congressen.
 • Houden van scherp toezicht op de lokale omgeving zodat veiligheid gewaarborgd wordt en de omgeving er niet onder lijdt.

Gerelateerde beroepen landbouw

 • Akkerbouwer, groententeler (hobby)
 • Akkerbouwer, groententeler, champignonteler
 • Bedrijfsvervanger agrarische sector
 • Bestuurder landbouwmachine, tractor
 • Boer gemengd bedrijf
 • Boer gemengd bedrijf (hobby)
 • Boom-, heesterkweker, fruitteler
 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Fruitplukker (seizoenarbeid)
 • Hulpkracht akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Hulpkracht boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Hulpkracht groentekwekerij
 • Hulpkracht kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Inspecteur landbouw, visserij
 • Kwaliteitscontroleur landbouwproducten
 • Landbouwtechnicus
 • Manager/directeur boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Manager/directeur kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Medewerker boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Meewerkend voorman akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Meewerkend voorman boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Monteur landbouwmachines
 • Oogst medewerker
 • Wijnbouwer

Kennis

 • Biologie
 • Bestrijding van plantenziekten
 • Wiskunde
 • Soorten vee
 • Irrigatiesystemen
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Laboratoriumtechnieken
 • Beginselen van gewasproductie
 • Vermeerdering van planten
 • Pesticiden
 • Ongediertebestrijding bij planten
 • Agronomie
 • Begrotingsbeginselen
 • Europese wetgeving inzake pesticiden
 • Oogstmethoden voor planten
 • Raadplegingsmethoden
 • Tuinbouwbeginselen
 • Milieuwetgeving

Vaardigheden

 • Tuinbouwnormen en -praktijken toepassen
 • Vee beheren
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken
 • Overleggen met businessklanten
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Voedingsstoffen beheren
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Verbetering van gewasopbrengst onderzoeken
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

Optionele kennis en vaardigheden

biologische landbouw beschermingsplannen voor oogst maken toezien op gewasproductie voldoen aan het agrarisch praktijkreglement communiceren met klanten landbouwmateriaal onderzoeksvoorstellen schrijven medische microbiologie een computer gebruiken taakgegevens bijhouden ecologie irrigatiestrategieën ontwikkelen genetische manipulatie kwaliteitseisen voor opslagfaciliteiten persoonlijke vaardigheden ontwikkelen technische rapporten schrijven moleculaire biologie leiding geven aan agrarisch personeel voeden van vee oplossingen voor problemen creëren advies geven over meststoffen en herbiciden contacten onderhouden met gewastelers advies geven over oorzaken van gewasafwijkingen toezicht houden op laboratoriumactiviteiten schade aan gewassen beoordelen bemestingsbeginselen klinische chemie boerderijmiddelen beheren wetenschappelijke verhandelingen schrijven soorten opslagfaciliteiten eigen verantwoordelijkheid aanvaarden monsters voor analyse verzamelen gewasziekten voorkomen gewassen controleren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen preventie van verontreiniging wetenschappelijke documentatie archiveren beslissingen nemen inzake teelt van planten protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen advies geven over bodem- en waterbescherming groei van planten onderhouden communicatietechnieken gebruiken bodemstructuur