Beroep landbouwkundig adviseur

 • landbouwkundig adviseur

Een landbouwkundig adviseur assisteert en adviseert boeren, landbouwbedrijven, agro-industrie en overheden bij de productie, verwerking en distributie van landbouwproducten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Taken landbouwkundig adviseur

 • Werkt samen met klanten (bijv. boeren, landbouwbedrijven of agro-industrie) om zakelijke en technische vereisten te identificeren en evalueren.
 • Diagnosticeert de management- en productieproblemen van de klant.
 • Adviseert klanten op het gebied van bijv. voeder- en gezondheidsbewaking van een veestapel, telen en oogsten, keuze van machines en uitrusting, etc.
 • Lost problemen op (bijv. voedingstekorten bij planten of vee, beheersen van onkruid of plantenziektes) en bedenkt oplossingen, zoals het organiseren en uitvoeren van veldexperimenten.
 • Assisteert klanten bij de zakelijke planning, planningsinstrumenten, subsidieaanvragen en nieuwe zakelijke mogelijkheden.
 • Bezoekt regelmatig klanten.
 • Verzamelt en analyseert gegevens, de oogstopbrengst en financiële rapporten om de resultaten van de klant te meten.
 • Verzamelt relevante informatie (bijv. op verzoek van een klant) en blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen.
 • Geeft cursussen, lezingen, presentaties of demonstraties over onderwerpen zoals landbouwtechniek, bedrijfsvoering of nieuwe regelgeving.
 • Maakt en verspreidt folders, pamfletten of visuele hulpmiddelen die bruikbaar zijn voor educatieve en informatieve doeleinden.
 • Organiseert, adviseert en neemt deel aan gemeenschapsactiviteiten en organisaties zoals jaarmarkten of agriculturele verenigingen.
 • Houdt klantdossiers bij (bijv. de geleverde dienstverlening, effectiviteit van advies), beheert budgetten en rekeningen, maakt rapporten en verricht administratieve taken.

Gerelateerde beroepen landbouw

 • Akkerbouwer, groententeler (hobby)
 • Akkerbouwer, groententeler, champignonteler
 • Bedrijfsvervanger agrarische sector
 • Bestuurder landbouwmachine, tractor
 • Boer gemengd bedrijf
 • Boer gemengd bedrijf (hobby)
 • Boom-, heesterkweker, fruitteler
 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Fruitplukker (seizoenarbeid)
 • Hulpkracht akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Hulpkracht boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Hulpkracht groentekwekerij
 • Hulpkracht kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Ingenieur landbouwwetenschappen
 • Inspecteur landbouw, visserij
 • Kwaliteitscontroleur landbouwproducten
 • Landbouwtechnicus
 • Manager/directeur akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Manager/directeur boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Manager/directeur kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Medewerker boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Meewerkend voorman akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Meewerkend voorman boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Monteur landbouwmachines
 • Oogst medewerker
 • Wijnbouwer

Kennis

 • Biologie
 • Bestrijding van plantenziekten
 • Wiskunde
 • Soorten vee
 • Irrigatiesystemen
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Laboratoriumtechnieken
 • Beginselen van gewasproductie
 • Vermeerdering van planten
 • Pesticiden
 • Ongediertebestrijding bij planten
 • Agronomie
 • Begrotingsbeginselen
 • Europese wetgeving inzake pesticiden
 • Oogstmethoden voor planten
 • Raadplegingsmethoden
 • Tuinbouwbeginselen
 • Milieuwetgeving

Vaardigheden

 • Tuinbouwnormen en -praktijken toepassen
 • Vee beheren
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken
 • Overleggen met businessklanten
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Voedingsstoffen beheren
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Verbetering van gewasopbrengst onderzoeken
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

Optionele kennis en vaardigheden

biologische landbouw beschermingsplannen voor oogst maken toezien op gewasproductie voldoen aan het agrarisch praktijkreglement communiceren met klanten landbouwmateriaal onderzoeksvoorstellen schrijven medische microbiologie een computer gebruiken taakgegevens bijhouden ecologie irrigatiestrategieën ontwikkelen genetische manipulatie kwaliteitseisen voor opslagfaciliteiten persoonlijke vaardigheden ontwikkelen technische rapporten schrijven moleculaire biologie leiding geven aan agrarisch personeel voeden van vee oplossingen voor problemen creëren advies geven over meststoffen en herbiciden contacten onderhouden met gewastelers advies geven over oorzaken van gewasafwijkingen toezicht houden op laboratoriumactiviteiten schade aan gewassen beoordelen bemestingsbeginselen klinische chemie boerderijmiddelen beheren wetenschappelijke verhandelingen schrijven soorten opslagfaciliteiten eigen verantwoordelijkheid aanvaarden monsters voor analyse verzamelen gewasziekten voorkomen gewassen controleren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen preventie van verontreiniging wetenschappelijke documentatie archiveren beslissingen nemen inzake teelt van planten protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen advies geven over bodem- en waterbescherming groei van planten onderhouden communicatietechnieken gebruiken bodemstructuur