Beroep landbouwer gemengd bedrijf

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Veeteeltsystemen
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Agronomische productiebeginselen
 • Voortplanting van vee
 • Beginselen van gewasproductie
 • Agrarische productiebeginselen

Vaardigheden

 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Landbouwmachines gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

boerderijproducten beheren gezondheid en welzijn van vee beheren productieondernemingen beheren agrotoerisme agrarisch bedrijfsbeheer boerderijproducten op de markt brengen melkproductie van vee

Loopbaanperspectief

Het beroep landbouwer gemengd bedrijf behoort tot de beroepsgroep Land- en bosbouwers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202410200  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld