Beroep landbouwer gemengd bedrijf

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Voortplanting van vee
 • Agronomische productiebeginselen
 • Agrarische productiebeginselen
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Veeteeltsystemen
 • Beginselen van gewasproductie
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

Vaardigheden

 • Landbouwmachines gebruiken
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen

Optionele kennis en vaardigheden

agrarisch bedrijfsbeheer gezondheid en welzijn van vee beheren productieondernemingen beheren boerderijproducten op de markt brengen melkproductie van vee boerderijproducten beheren agrotoerisme