Beroep landbouwer gemengd bedrijf

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Veeteeltsystemen
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Agronomische productiebeginselen
 • Voortplanting van vee
 • Beginselen van gewasproductie
 • Agrarische productiebeginselen

Vaardigheden

 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Landbouwmachines gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

boerderijproducten beheren gezondheid en welzijn van vee beheren productieondernemingen beheren agrotoerisme agrarisch bedrijfsbeheer boerderijproducten op de markt brengen melkproductie van vee