Beroep Laboratoriumtechnicus beton, asfalt, asbest of verwante producten

Een laboratoriumtechnicus beton, asfalt, asbest of verwante producten is betrokken bij experimenten, dataverzameling en onderzoek op het gebied van bodemsanering, landwinning en verontreinigde milieus. Hierbij biedt hij/zij technische ondersteuning. Daarnaast kan hij/zij een nauwkeurige inschatting maken van de benodigde middelen. Een laboratoriumtechnicus houdt ook in de gaten over reglementaire, technische en veiligheidsaspecten in acht worden genomen. Een laboratoriumtechnicus past hulpmiddelen en uitrusting aan en test deze voor gebruik. Vervolgens maakt hij/zij gebruik van allerhande laboratoriummaterialen om laboratoriumtesten te doen, de resultaten te analyseren en hierover te rapporteren. Tenslotte ondersteunt hij/zij ingenieurs bij het gebruik van meetinstrumenten en bij het produceren van gegevens.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Taken laboratoriumtechnicus beton, asfalt, asbest of verwante producten

 • Bieden van technische ondersteuning bij onderzoek en experimenten op het gebied van bijv. verontreinigde milieus.
 • Inschatten wat de benodigde middelen (materiaal en menskracht) zijn.
 • Controleren of reglementaire, technische en veiligheidsaspecten in acht worden genomen.
 • Aanpassen en testen van hulpmiddelen voor onderzoek zodat deze gebruiksklaar zijn.
 • Gebruik maken van allerhande laboratoriummaterialen zoals microscopen, spectrografen en spanningsmeters.
 • Laboratoriumtesten doen, resultaten analyseren en hierover rapporteren.
 • Ondersteunen van ingenieurs bij gebruik van meetinstrumenten (bijv. elektrisch, sonisch of nucleair) en produceren van gegevens.

Gerelateerde beroepen laboratorium

 • Hoofd afdeling laboratorium
 • Laboratoriumtechnicus biologie, biotechnologie
 • Laboratoriumtechnicus kunststof, textiel of chemicaliën
 • Laboratoriumtechnicus oogheelkunde
 • Laboratoriumtechnicus pathologie
 • Laboratoriumtechnicus staal en overige metalen
 • Laboratoriumtechnicus voeding, water, zuivel, dranken
 • Laboratoriumtechnicus, medisch analist
 • Medisch nucleair laborant
 • Productkeurder (geen voedsel of dranken)
 • Technicus medische prothesen