Beroep Laboratoriumtechnicus, medisch analist

 • Shutterstock.com
  Laboratoriumtechnicus, medisch analist

Een laboratoriummedewerker / medisch analist voert routine medische laboratorium tests uit ten behoeve van de diagnose, behandeling en preventie van ziekten. Kan onder supervisie van medische technici werken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken laboratoriumtechnicus, medisch analist

 • Verzamelt monsters van patiënten, bijv. van bloed, urine of weefsel.
 • Voert tests uit op monsters om ziekten, afwijkingen en onregelmatigheden op te sporen, bijv. met gebruikmaking van een microscoop of automatische analyseapparatuur.
 • Analyseert resultaten van tests en experimenten, maakt daarbij bijv. gebruik van speciale mechanische en elektrische instrumenten.
 • Registreert en rapporteert over bevindingen en testresulaten.
 • Zet medische laboratoriumapparatuur klaar en stelt deze in.
 • Onderhoudt medische laboratoriumapparatuur en reinigt deze.
 • Analyseert en verwerkt testdata in kaarten, grafieken en verslagen voor educatieve doeleinden.
 • Overlegt met ander medisch personeel, bijv. met pathologen, om een uiteindelijke diagnose vast te stellen op basis van indicaties in de celwaarden.
 • Voert bloedonderzoek uit voor bloedtransfusie en stelt de bloedwaarden vast.
 • Past veiligheidsmaatregelen toe.

Gerelateerde beroepen laboratorium

 • Biomedisch onderzoeker
 • Hoofd afdeling laboratorium
 • Laboratoriumtechnicus beton, asfalt, asbest of verwante producten
 • Laboratoriumtechnicus biologie, biotechnologie
 • Laboratoriumtechnicus kunststof, textiel of chemicaliën
 • Laboratoriumtechnicus oogheelkunde
 • Laboratoriumtechnicus pathologie
 • Laboratoriumtechnicus staal en overige metalen
 • Laboratoriumtechnicus voeding, water, zuivel, dranken
 • Medisch nucleair laborant
 • Productkeurder (geen voedsel of dranken)
 • Technicus medische prothesen

Loopbaanperspectief

Het beroep Laboratoriumtechnicus, medisch analist behoort tot de beroepsgroep Laboranten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20243200  laag
verwachte baanopeningen tot 20244800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld