Beroep kwaliteitstechnicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Quality assurance procedures
 • Quality standards
 • Test procedures
 • Quality assurance methodologies

Vaardigheden

 • Set quality assurance objectives
 • Ensure compliance with company regulations
 • Inspect material
 • Conduct performance tests
 • Report test findings
 • Inspect quality of products
 • Execute software tests
 • Perform test run
 • Oversee quality control
 • Write inspection reports
 • Undertake inspections
 • Ensure compliance with legal requirements
 • Record test data

Optionele kennis en vaardigheden

planlezen producttests uitvoeren testgegevens analyseren technische documentatie aanleveren kwaliteitsnormen voor databases procedures voor materiaaltests ontwikkelen elektriciteit implementatie van kwaliteitsbeheersystemen ondersteunen materiaalkunde testresultaten melden aan andere afdelingen mechanica zorgen voor naleving van de milieuwetgeving fysieke stresstests op modellen uitvoeren niet-destructief onderzoek statistiek technieken toepassen voor statistische analyses laboratoriumproeven uitvoeren werknemers opleiden elektronica chemische testprocedures beheren gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen productiedocumentatie beheren oplossingen voor problemen creëren automatiseringstechnologie testapparatuur onderhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep kwaliteitstechnicus behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld